bolest

Nepříjemný pocit vyvolaný škodlivým podnětům, které jsou detekovány nervových zakončení nociceptivní neurony.

Kód deskriptoru: C10.597.617

Nemoci
C10.597.305 - decerebrační stav
C10.597.350 - dyskinézy
C10.597.544 - meningismus
C10.597.609 - neurogenní zánět
C10.597.617 - bolest
C10.597.617.088 - akutní bolest
C10.597.617.178 - průlomová bolest
C10.597.617.205 - mastodynie
C10.597.617.231 - muskuloskeletální bolest
C10.597.617.232 - bolesti zad
C10.597.617.258 - chronická bolest
C10.597.617.364 - obličejová bolest
C10.597.617.470 - bolesti hlavy
C10.597.617.515 - porodní bolesti
C10.597.617.560 - metatarzalgie
C10.597.617.576 - bolest krku
C10.597.617.682 - neuralgie
C10.597.617.735 - nociceptivní bolest
C10.597.617.788 - nesnesitelná bolest
C10.597.617.894 - přenesená bolest
C10.597.617.947 - slit ventricle syndrom
C10.597.622 - paralýza
C10.597.636 - paréza
C10.597.690 - poruchy zornice
C10.597.704 - abnormální reflex
C10.597.742 - záchvaty
C10.597.751 - poruchy senzitivity
C10.597.825 - Susacův syndrom
C10.597.951 - vertigo
C10.597.975 - poruchy hlasu
C23.888.089 - astenie
C23.888.144 - tělesná hmotnost
C23.888.208 - mrazení
C23.888.248 - cyanóza
C23.888.277 - edém
C23.888.307 - oční symptomy
C23.888.369 - únava
C23.888.378 - feminizace
C23.888.380 - fétus - distres
C23.888.388 - zrudnutí
C23.888.447 - šelest na srdci
C23.888.475 - návaly
C23.888.550 - pohyb - omezení
C23.888.571 - kinetózy
C23.888.592.230 - mozkomíšní mok - otorea
C23.888.592.264 - mozkomíšní mok - rinorea
C23.888.592.298 - decerebrační stav
C23.888.592.350 - dyskinézy
C23.888.592.544 - meningismus
C23.888.592.608 - nervosvalové symptomy
C23.888.592.610 - ortostatická intolerance
C23.888.592.612 - bolest
C23.888.592.612.107 - bolesti zad
C23.888.592.612.274 - chronická bolest
C23.888.592.612.330 - obličejová bolest
C23.888.592.612.441 - bolesti hlavy
C23.888.592.612.451 - porodní bolesti
C23.888.592.612.530 - mastodynie
C23.888.592.612.540 - metatarzalgie
C23.888.592.612.553 - bolest krku
C23.888.592.612.664 - neuralgie
C23.888.592.612.720 - nociceptivní bolest
C23.888.592.612.776 - nesnesitelná bolest
C23.888.592.612.888 - přenesená bolest
C23.888.592.636 - paralýza
C23.888.592.643 - paréza
C23.888.592.700 - psychofyziologické poruchy
C23.888.592.708 - poruchy zornice
C23.888.592.717 - abnormální reflex
C23.888.592.742 - záchvaty
C23.888.592.763 - poruchy senzitivity
C23.888.592.796 - poruchy spánku
C23.888.592.848 - Susacův syndrom
C23.888.592.958 - vertigo
C23.888.592.979 - poruchy hlasu
C23.888.619 - ústní symptomy
C23.888.646 - bolest
C23.888.646.100 - bolesti břicha
C23.888.646.115 - akutní bolest
C23.888.646.130 - artralgie
C23.888.646.172 - bolesti zad
C23.888.646.182 - průlomová bolest
C23.888.646.215 - bolesti na hrudi
C23.888.646.386 - bolest ucha
C23.888.646.407 - bolest očí
C23.888.646.429 - obličejová bolest
C23.888.646.451 - bolest v boku
C23.888.646.473 - glosalgie
C23.888.646.487 - bolesti hlavy
C23.888.646.492 - porodní bolesti
C23.888.646.498 - metatarzalgie
C23.888.646.501 - bolest krku
C23.888.646.508 - neuralgie
C23.888.646.511 - nociceptivní bolest
C23.888.646.515 - nesnesitelná bolest
C23.888.646.530 - pooperační bolest
C23.888.646.587 - pánevní bolest
C23.888.646.690 - přenesená bolest
C23.888.646.793 - bolest ramene
C23.888.663 - polydipsie
C23.888.681 - pseudofakie
C23.888.760 - retikulocytóza
C23.888.885 - kožní manifestace
C23.888.942 - urologické symptomy
C23.888.971 - virilismus
Psychiatrie a psychologie
F02.830.816 - čití, cítění
F02.830.816.131 - průlomová bolest
F02.830.816.263 - sluch
F02.830.816.308 - mastodynie
F02.830.816.353 - muskuloskeletální bolest
F02.830.816.444 - bolest
F02.830.816.444.350 - artralgie
F02.830.816.444.700 - bolest - práh
F02.830.816.492 - radost
F02.830.816.541 - propriocepce
F02.830.816.643 - čich
F02.830.816.724 - chuť
F02.830.816.781 - vnímání teploty
F02.830.816.850 - hmat
F02.830.816.964 - zrak
Jevy a procesy
G11.561.600.810 - čití, cítění
G11.561.600.810.255 - tíha - percepce
G11.561.600.810.263 - sluch
G11.561.600.810.308 - mastodynie
G11.561.600.810.353 - muskuloskeletální bolest
G11.561.600.810.444 - bolest
G11.561.600.810.444.350 - artralgie
G11.561.600.810.444.393 - průlomová bolest
G11.561.600.810.444.700 - bolest - práh
G11.561.600.810.541 - propriocepce
G11.561.600.810.643 - čich
G11.561.600.810.724 - chuť
G11.561.600.810.781 - vnímání teploty
G11.561.600.810.850 - hmat
G11.561.600.810.964 - zrak

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Tetanie

Jako tetanie je označován stav zvýšené dráždivosti (hyperiritability) nervosvalového ústrojí a většinou je vyvolána až extrémně nízkou hladinou vápníku a hořčíku v krvi, což vede k opakovaným svalovým křečím...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Makulární díra

Makulární díra je červený okrouhlý otvor v sítnici postihující celou její tloušťku přímo ve střední části makuly (žluté skvrny), což je místo nejostřejšího vidění, díky kterému můžeme například dobře číst....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování