impulzivní poruchy

Poruchy, jejichž základní funkcí je neschopnost odolat impulsu, řídit, nebo pokušení provést úkon, který je škodlivý pro jednotlivce nebo pro ostatní. Jednotlivci mají zvýšený pocit napětí před aktem a potěšení, uspokojení či uvolnění napětí v době spáchání činu.

Kód deskriptoru: F03.500

Psychiatrie a psychologie
F03.500 - impulzivní poruchy
F03.500.400 - hráčství
F03.500.800 - trichotilomanie
F03.600 - poruchy nálady
F03.870 - poruchy spánku

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Periodická deprese

Periodická deprese označovaná také jako periodická rekurentní depresivní porucha se vyznačuje opakujícími se stavy dlouhodobého smutku, beznaděje, snížené výkonnosti a vyčerpání. Tato depresivní porucha má dvě nebo více epizod,...

Záchvatovité přejídání

Záchvatovité přejídání neboli tzv. psychogenní přejídání se někdy označuje zkratkou BED, která pochází z anglického výrazu binge-eating disorder. Tato porucha patří mezi další závažné  poruchy příjmu potravy, jako je...

Kyberchondrie

Časté stanovování diagnóz čtením textů na internetu se tak rozšířilo, že vznikl název kyberchondrie (Cyberchondria). Trpí jí člověk, který na internetu vyhledává přespříliš velké množství informací o zdraví a péči...

Neepileptické záchvaty

Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) jsou stavy, které připomínají epileptický záchvat, ale bez typických elektrických výbojů spojených s epilepsií. Jsou psychologického původu a také jedním z typů neepileptického...

Narkolepsie

Narkolepsie je chronická neurologická porucha, u níž je zvýšená denní spavost, neboť mozek špatně reguluje spánkový cyklus. Narkolepsií trpívají spíše dospělí, u dětí bývá diagnostikována výjimečně.   Vznik...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování