kombinované imunodeficience vázané na chromozóm X

Formy kombinované imunodeficience způsobená mutací v genu pro interleukin RECEPTOR COMMON GAMMA podjednotky. Byly identifikovány závažné a non-těžké podtypy choroby.

Kód deskriptoru: C16.320.322.968

Nemoci
C16.320.322.030 - Aicardiho syndrom
C16.320.322.068 - Barthův syndrom
C16.320.322.092 - choroideremie
C16.320.322.100 - Dentova choroba
C16.320.322.108 - dyskeratosis congenita
C16.320.322.124 - Fabryho nemoc
C16.320.322.235 - hemofilie B
C16.320.322.968 - kombinované imunodeficience vázané na chromozóm X
C16.614.815.500 - kombinované imunodeficience vázané na chromozóm X
C20.673.815.500 - kombinované imunodeficience vázané na chromozóm X

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Ichtyóza

Ichtyóza (lat. ichtyosis vulgaris) je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, pro které je charakteristická porucha rohovatění (keratinizace) kůže. Typická je pro ni ztluštělá, extrémně suchá pokožka a tvorba olupujících se...

Kožní nemoc Harlekýn

Kožní nemoc harlekýn, zvaná také jako harlekýnová ihtióza je závažná, zděděná kožní porucha. Postižení značně ovlivňuje způsob regenerace kůže. Jedná se o velmi vzácné onemocnění. Vyskytuje se u 1 osoby na 500 000...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování