Dentova choroba

X-vázaná recesivní nefrolitiázou vyznačuje hyperkalciurie, Hypofosfatémie, nefrokalcinózu a proteinurie. Je spojena s mutacemi v chloridu kanálu napětí-gated, CLC-5 (Dent Disease I). Další skupina mutací spojených s tímto onemocněním je fosfatidylinositol gen 4,5-bisfosfát-5-fosfatáza.

Kód deskriptoru: C12.777.419.815.364

Nemoci
C12.777.419 - nemoci ledvin
C12.777.419.815.093 - renální tubulární acidóza
C12.777.419.815.279 - Bartterův syndrom
C12.777.419.815.364 - Dentova choroba
C12.777.419.815.450 - Fanconiho syndrom
C12.777.419.815.491 - Gitelmanův syndrom
C12.777.419.815.532 - glykosurie renální
C12.777.419.815.647 - hypofosfatémie familiární
C12.777.419.815.683 - Liddleův syndrom
C12.777.419.815.720 - okulocerebrorenální syndrom
C12.777.419.815.770 - pseudohypoaldosteronismus
C12.777.419.815.885 - renální aminoacidurie
C13.351.968 - urologické nemoci
C13.351.968.419 - nemoci ledvin
C13.351.968.419.815.093 - renální tubulární acidóza
C13.351.968.419.815.279 - Bartterův syndrom
C13.351.968.419.815.364 - Dentova choroba
C13.351.968.419.815.450 - Fanconiho syndrom
C13.351.968.419.815.491 - Gitelmanův syndrom
C13.351.968.419.815.532 - glykosurie renální
C13.351.968.419.815.647 - hypofosfatémie familiární
C13.351.968.419.815.683 - Liddleův syndrom
C13.351.968.419.815.720 - okulocerebrorenální syndrom
C13.351.968.419.815.770 - pseudohypoaldosteronismus
C13.351.968.419.815.885 - renální aminoacidurie
C16.320.322.030 - Aicardiho syndrom
C16.320.322.068 - Barthův syndrom
C16.320.322.092 - choroideremie
C16.320.322.100 - Dentova choroba
C16.320.322.108 - dyskeratosis congenita
C16.320.322.124 - Fabryho nemoc
C16.320.322.235 - hemofilie B
C16.320.565.861.093 - renální tubulární acidóza
C16.320.565.861.271 - Dentova choroba
C16.320.565.861.450 - Fanconiho syndrom
C16.320.565.861.491 - Gitelmanův syndrom
C16.320.565.861.532 - glykosurie renální
C16.320.565.861.647 - hypofosfatémie familiární
C16.320.565.861.698 - Liddleův syndrom
C16.320.565.861.750 - okulocerebrorenální syndrom
C16.320.565.861.770 - pseudohypoaldosteronismus
C16.320.565.861.885 - renální aminoacidurie
C18.452.648.861.093 - renální tubulární acidóza
C18.452.648.861.271 - Dentova choroba
C18.452.648.861.450 - Fanconiho syndrom
C18.452.648.861.491 - Gitelmanův syndrom
C18.452.648.861.532 - glykosurie renální
C18.452.648.861.647 - hypofosfatémie familiární
C18.452.648.861.698 - Liddleův syndrom
C18.452.648.861.750 - okulocerebrorenální syndrom
C18.452.648.861.770 - pseudohypoaldosteronismus
C18.452.648.861.885 - renální aminoacidurie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Ichtyóza

Ichtyóza (lat. ichtyosis vulgaris) je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, pro které je charakteristická porucha rohovatění (keratinizace) kůže. Typická je pro ni ztluštělá, extrémně suchá pokožka a tvorba olupujících se...

Alkaptonurie

Alkaptonurie je velmi vzácná genetická porucha metabolismu aminokyselin, která se projevuje už v dětském věku a postihuje zhruba 1 dítě z 200 000 živě narozených. Genetika Alkaptonurie je autozomálně recesivní onemocnění. Gen...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování