vrozené poruchy tubulárního transportu

Genetické vady v selektivní nebo neselektivní dopravní funkce ledvinových tubulů.

Kód deskriptoru: C12.777.419.815

Nemoci
C12.777.419 - nemoci ledvin
C12.777.419.078 - anurie
C12.777.419.135 - diabetes insipidus
C12.777.419.192 - diabetické nefropatie
C12.777.419.250 - Fanconiho syndrom
C12.777.419.291 - hepatorenální syndrom
C12.777.419.307 - hydronefróza
C12.777.419.313 - hyperoxalurie
C12.777.419.331 - hypertenze renální
C12.777.419.473 - nádory ledvin
C12.777.419.570 - nefritida
C12.777.419.590 - nefrokalcinóza
C12.777.419.600 - nefrolitiáza
C12.777.419.610 - nefroskleróza
C12.777.419.630 - nefróza
C12.777.419.685 - perinefritida
C12.777.419.775 - arteria renalis - obstrukce
C12.777.419.780 - renální insuficience
C12.777.419.795 - renální osteodystrofie
C12.777.419.815 - vrozené poruchy tubulárního transportu
C12.777.419.815.093 - renální tubulární acidóza
C12.777.419.815.279 - Bartterův syndrom
C12.777.419.815.364 - Dentova choroba
C12.777.419.815.450 - Fanconiho syndrom
C12.777.419.815.491 - Gitelmanův syndrom
C12.777.419.815.532 - glykosurie renální
C12.777.419.815.647 - hypofosfatémie familiární
C12.777.419.815.683 - Liddleův syndrom
C12.777.419.815.720 - okulocerebrorenální syndrom
C12.777.419.815.770 - pseudohypoaldosteronismus
C12.777.419.815.885 - renální aminoacidurie
C12.777.419.912 - tuberkulóza ledvin
C12.777.419.936 - uremie
C12.777.419.978 - Zellwegerův syndrom
C13.351.968 - urologické nemoci
C13.351.968.419 - nemoci ledvin
C13.351.968.419.050 - nefropatie doprovázející AIDS
C13.351.968.419.078 - anurie
C13.351.968.419.135 - diabetes insipidus
C13.351.968.419.192 - diabetické nefropatie
C13.351.968.419.250 - Fanconiho syndrom
C13.351.968.419.291 - hepatorenální syndrom
C13.351.968.419.307 - hydronefróza
C13.351.968.419.313 - hyperoxalurie
C13.351.968.419.331 - hypertenze renální
C13.351.968.419.393 - renální kortikální nekróza
C13.351.968.419.403 - cystická onemocnění ledvin
C13.351.968.419.473 - nádory ledvin
C13.351.968.419.493 - papilární nekróza ledviny
C13.351.968.419.570 - nefritida
C13.351.968.419.590 - nefrokalcinóza
C13.351.968.419.600 - nefrolitiáza
C13.351.968.419.610 - nefroskleróza
C13.351.968.419.630 - nefróza
C13.351.968.419.685 - perinefritida
C13.351.968.419.775 - arteria renalis - obstrukce
C13.351.968.419.780 - renální insuficience
C13.351.968.419.787 - louskáčkový syndrom u ledvin
C13.351.968.419.795 - renální osteodystrofie
C13.351.968.419.815 - vrozené poruchy tubulárního transportu
C13.351.968.419.815.093 - renální tubulární acidóza
C13.351.968.419.815.279 - Bartterův syndrom
C13.351.968.419.815.364 - Dentova choroba
C13.351.968.419.815.450 - Fanconiho syndrom
C13.351.968.419.815.491 - Gitelmanův syndrom
C13.351.968.419.815.532 - glykosurie renální
C13.351.968.419.815.647 - hypofosfatémie familiární
C13.351.968.419.815.683 - Liddleův syndrom
C13.351.968.419.815.720 - okulocerebrorenální syndrom
C13.351.968.419.815.770 - pseudohypoaldosteronismus
C13.351.968.419.815.885 - renální aminoacidurie
C13.351.968.419.912 - tuberkulóza ledvin
C13.351.968.419.936 - uremie
C13.351.968.419.978 - Zellwegerův syndrom
C16.320.565.176 - amyloidóza familiární
C16.320.565.663 - peroxizomální poruchy
C16.320.565.708 - porfyrie
C16.320.565.753 - progerie
C16.320.565.861 - vrozené poruchy tubulárního transportu
C16.320.565.861.093 - renální tubulární acidóza
C16.320.565.861.271 - Dentova choroba
C16.320.565.861.450 - Fanconiho syndrom
C16.320.565.861.491 - Gitelmanův syndrom
C16.320.565.861.532 - glykosurie renální
C16.320.565.861.647 - hypofosfatémie familiární
C16.320.565.861.698 - Liddleův syndrom
C16.320.565.861.750 - okulocerebrorenální syndrom
C16.320.565.861.770 - pseudohypoaldosteronismus
C16.320.565.861.885 - renální aminoacidurie
C18.452.648.176 - amyloidóza familiární
C18.452.648.663 - peroxizomální poruchy
C18.452.648.708 - porfyrie
C18.452.648.753 - progerie
C18.452.648.861 - vrozené poruchy tubulárního transportu
C18.452.648.861.093 - renální tubulární acidóza
C18.452.648.861.271 - Dentova choroba
C18.452.648.861.450 - Fanconiho syndrom
C18.452.648.861.491 - Gitelmanův syndrom
C18.452.648.861.532 - glykosurie renální
C18.452.648.861.647 - hypofosfatémie familiární
C18.452.648.861.698 - Liddleův syndrom
C18.452.648.861.750 - okulocerebrorenální syndrom
C18.452.648.861.770 - pseudohypoaldosteronismus
C18.452.648.861.885 - renální aminoacidurie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Chronické onemocnění ledvin

Pro chronické onemocnění ledvin (angl. chronic kidney disease, CKD) je typická pozvolná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo při poškození struktury ledvin trvajícím déle jak tři měsíce. K takovému poškození...

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus (DI) je onemocnění způsobující narušené hospodaření těla s vodou. Svůj původ má v poruše tvorby nebo účinku antidiuretického hormonu, neboli tzv. vazopresinu.   Diabetes insipidus je zcela jiným onemocněním,...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování