porfyrie

Různorodá skupina metabolických onemocnění charakterizovaných chyby v biosyntetické dráze hemu v játrech, kostní dřeni, nebo obojí. Jsou klasifikovány deficitem specifických enzymů, na místě tkáně enzymu vady, nebo klinických příznaků, které zahrnují neurologické (akutní) nebo kožní (kožní léze). Porfyrie může být dědičná nebo získaná v důsledku toxicity jaterních nebo erytropoetinovými tkáně dřeně.

Kód deskriptoru: C16.320.565.708

Nemoci
C16.320.565.176 - amyloidóza familiární
C16.320.565.663 - peroxizomální poruchy
C16.320.565.708 - porfyrie
C16.320.565.708.250 - porfyrie erytropoetická
C16.320.565.708.400 - jaterní porfyrie
C16.320.565.753 - progerie
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.849.391 - lipodystrofie
C17.800.849.495 - necrobiosis lipoidica
C17.800.849.617 - porfyrie
C17.800.849.617.250 - porfyrie erytropoetická
C17.800.849.617.400 - jaterní porfyrie
C18.452.284 - poruchy opravy DNA
C18.452.648.176 - amyloidóza familiární
C18.452.648.663 - peroxizomální poruchy
C18.452.648.708 - porfyrie
C18.452.648.708.250 - porfyrie erytropoetická
C18.452.648.708.400 - jaterní porfyrie
C18.452.648.753 - progerie
C18.452.811 - porfyrie
C18.452.811.250 - porfyrie erytropoetická
C18.452.811.400 - jaterní porfyrie
C18.452.880.391 - lipodystrofie
C18.452.880.495 - necrobiosis lipoidica
C18.452.880.617 - porfyrie
C18.452.880.617.250 - porfyrie erytropoetická
C18.452.880.617.400 - jaterní porfyrie
C18.452.915 - syndrom chřadnutí

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Alkaptonurie

Alkaptonurie je velmi vzácná genetická porucha metabolismu aminokyselin, která se projevuje už v dětském věku a postihuje zhruba 1 dítě z 200 000 živě narozených. Genetika Alkaptonurie je autozomálně recesivní onemocnění. Gen...

Albinismus

Albinismus je dědičné, relativně vzácné onemocnění, které je způsobeno poruchou tvorby pigmentu melaninu. Tato porucha je způsobena poruchou enzymu tyrozinázy a jejím následkem je částečné nebo úplná absence melaninu. Může se...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování