necrobiosis lipoidica

Degenerativní onemocnění pojivové tkáně kůže, vyznačující se tím, vývojem erytematózní papuly nebo uzliny v pretibiální oblasti. Papuly tvoří plaky pokryté telangiectatic plavidel. Více než polovina z postižených pacientů s diabetem.

Kód deskriptoru: C17.300.200.495.545

Nemoci
C17.300 - nemoci pojiva
C17.300.200 - kolagenózy
C17.300.200.495 - nekrobiotické poruchy
C17.300.200.495.380 - granulom anulární
C17.300.200.495.545 - necrobiosis lipoidica
C17.300.200.495.772 - nekrobiotický xantogranulom
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.550.380 - granulom anulární
C17.800.550.545 - necrobiosis lipoidica
C17.800.849.391 - lipodystrofie
C17.800.849.495 - necrobiosis lipoidica
C17.800.849.617 - porfyrie
C18.452.880.391 - lipodystrofie
C18.452.880.495 - necrobiosis lipoidica
C18.452.880.617 - porfyrie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Alkaptonurie

Alkaptonurie je velmi vzácná genetická porucha metabolismu aminokyselin, která se projevuje už v dětském věku a postihuje zhruba 1 dítě z 200 000 živě narozených. Genetika Alkaptonurie je autozomálně recesivní onemocnění. Gen...

Albinismus

Albinismus je dědičné, relativně vzácné onemocnění, které je způsobeno poruchou tvorby pigmentu melaninu. Tato porucha je způsobena poruchou enzymu tyrozinázy a jejím následkem je částečné nebo úplná absence melaninu. Může se...

Kurděje

Onemocnění, které se v minulosti nejvíce týkalo námořníků. Nyní se toto onemocnění objevuje spíše v chudých částech země, onemocnění je ovšem v současné době vzácnější a hojně se nevyskytuje. Kurděje vznikají díky...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování