syndrom chřadnutí

Podmínkou nedobrovolné ztráty hmotnosti větší než 10% oproti počáteční tělesné hmotnosti. To se vyznačuje tím, atrofií svalů a vyčerpání svalové hmoty. Plýtvání je znamením podvýživy v důsledku nedostatečného příjmu potravy, malabsorpce, nebo hypermetabolism.

Kód deskriptoru: C18.452.915

Nemoci
C18.452.284 - poruchy opravy DNA
C18.452.811 - porfyrie
C18.452.915 - syndrom chřadnutí
C18.452.915.520 - HIV syndrom chřadnutí
C18.654.301 - hypervitaminóza A
C18.654.521 - podvýživa
C18.654.726 - nadměrná výživa
C18.654.940 - syndrom chřadnutí
C18.654.940.520 - HIV syndrom chřadnutí

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Podvýživa dětí

Hlavní příčinou podvýživy dětí je nedostatečný přísun živin nutných pro normální růst a vývoj. Děti různého věku však mohou trpět i nějakým onemocněním, které spočívá v poruše trávení a následném vstřebávání...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Podvýživa

Podvýživa je dlouhodobým a extrémním stavem, který vzniká v době, kdy organismus nemá dostatečný příjem potravy.  Jedná se o nedostatek živin nezbytných pro správnou funkci organismu, kterými jsou především základní živiny...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování