metabolický syndrom X

Cluster metabolických rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus 2. typu. Hlavními složkami metabolického syndromu X patří přebytek břišní tuk; aterogenní dyslipidemie; hypertenzí hyperglykémie; inzulínové rezistence; prozánětlivou státu, a protrombotických (trombóza) stavu. (Od AHA / NHLBI / ADA sborníku, Circulation 2004; 109:551-556)

Kód deskriptoru: C18.452.394.968.500.570

Nemoci
C18.452.284 - poruchy opravy DNA
C18.452.394.968 - hyperinzulinismus
C18.452.394.968.500 - inzulinová rezistence
C18.452.394.968.500.570 - metabolický syndrom X
C18.452.625 - metabolický syndrom X
C18.452.811 - porfyrie
C18.452.915 - syndrom chřadnutí

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Alkaptonurie

Alkaptonurie je velmi vzácná genetická porucha metabolismu aminokyselin, která se projevuje už v dětském věku a postihuje zhruba 1 dítě z 200 000 živě narozených. Genetika Alkaptonurie je autozomálně recesivní onemocnění. Gen...

Albinismus

Albinismus je dědičné, relativně vzácné onemocnění, které je způsobeno poruchou tvorby pigmentu melaninu. Tato porucha je způsobena poruchou enzymu tyrozinázy a jejím následkem je částečné nebo úplná absence melaninu. Může se...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování