vodní a elektrolytová nerovnováha

Poruchy v těle je voda-elektrolytové rovnováhy.

Kód deskriptoru: C18.452.950

Nemoci
C18.452.284 - poruchy opravy DNA
C18.452.811 - porfyrie
C18.452.915 - syndrom chřadnutí
C18.452.950 - vodní a elektrolytová nerovnováha
C18.452.950.179 - dehydratace
C18.452.950.340 - hyperkalcemie
C18.452.950.396 - hyperkalemie
C18.452.950.452 - hypernatrémie
C18.452.950.509 - hypokalcémie
C18.452.950.565 - hypokalemie
C18.452.950.620 - hyponatrémie
C18.452.950.932 - intoxikace vodou

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Alkaptonurie

Alkaptonurie je velmi vzácná genetická porucha metabolismu aminokyselin, která se projevuje už v dětském věku a postihuje zhruba 1 dítě z 200 000 živě narozených. Genetika Alkaptonurie je autozomálně recesivní onemocnění. Gen...

Albinismus

Albinismus je dědičné, relativně vzácné onemocnění, které je způsobeno poruchou tvorby pigmentu melaninu. Tato porucha je způsobena poruchou enzymu tyrozinázy a jejím následkem je částečné nebo úplná absence melaninu. Může se...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování