jaterní porfyrie

Skupina metabolických onemocnění v důsledku nedostatku jednoho z řady jaterních enzymů v biosyntetické dráze hemu. Ty se vyznačují hromaděním a zvýšené vylučování porfyrinů nebo jejich prekurzorů. Klinické příznaky jsou neurologické symptomy (porfyrii, akutní intermitentní), kožní léze způsobené na světlo (porfyrie kožní tarda), nebo obojí (dědičné koproporfyrie). Jaterní porfyrie může být dědičná nebo získaná v důsledku toxicity na jaterní tkáně.

Kód deskriptoru: C06.552.830

Nemoci
C06.552 - nemoci jater
C06.552.241 - ztučnělá játra
C06.552.308 - jaterní insuficience
C06.552.360 - játra - okluze žil
C06.552.380 - hepatitida
C06.552.416 - hepatomegalie
C06.552.494 - portální hypertenze
C06.552.597 - játra - absces
C06.552.630 - jaterní cirhóza
C06.552.697 - nádory jater
C06.552.802 - peliosis hepatis
C06.552.830 - jaterní porfyrie
C06.552.830.074 - hereditární koproporfyrie
C06.552.830.250 - porphyria cutanea tarda
C06.552.830.625 - porphyria variegata
C06.552.933 - tuberkulóza jater
C06.552.970 - Zellwegerův syndrom
C16.320.565.708 - porfyrie
C16.320.565.708.250 - porfyrie erytropoetická
C16.320.565.708.400 - jaterní porfyrie
C16.320.565.708.400.074 - hereditární koproporfyrie
C16.320.565.708.400.150 - akutní intermitentní porfyrie
C16.320.565.708.400.250 - porphyria cutanea tarda
C16.320.565.708.400.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C16.320.565.708.400.625 - porphyria variegata
C16.320.565.708.400.812 - protoporfyrie erytropoetická
C16.320.850.080 - albinismus
C16.320.850.180 - cutis laxa
C16.320.850.190 - Darierova nemoc
C16.320.850.210 - atopická dermatitida
C16.320.850.235 - dyskeratosis congenita
C16.320.850.250 - ektodermální dysplazie
C16.320.850.260 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C16.320.850.275 - epidermolysis bullosa
C16.320.850.368 - systémová hyalinóza
C16.320.850.405 - ichthyosis vulgaris
C16.320.850.420 - incontinentia pigmenti
C16.320.850.595 - Urbachův-Wietheho syndrom
C16.320.850.647 - moniletrichosis
C16.320.850.673 - Nethertonův syndrom
C16.320.850.730 - porokeratóza
C16.320.850.738 - porfyrie erytropoetická
C16.320.850.742 - jaterní porfyrie
C16.320.850.742.074 - hereditární koproporfyrie
C16.320.850.742.150 - akutní intermitentní porfyrie
C16.320.850.742.250 - porphyria cutanea tarda
C16.320.850.742.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C16.320.850.742.625 - porphyria variegata
C16.320.850.742.812 - protoporfyrie erytropoetická
C16.320.850.746 - prolidasa - nedostatek
C16.320.850.750 - pseudoxanthoma elasticum
C16.320.850.970 - xeroderma pigmentosum
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.827.080 - albinismus
C17.800.827.180 - cutis laxa
C17.800.827.190 - Darierova nemoc
C17.800.827.210 - atopická dermatitida
C17.800.827.235 - dyskeratosis congenita
C17.800.827.250 - ektodermální dysplazie
C17.800.827.260 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C17.800.827.275 - epidermolysis bullosa
C17.800.827.384 - systémová hyalinóza
C17.800.827.405 - ichthyosis vulgaris
C17.800.827.420 - incontinentia pigmenti
C17.800.827.602 - moniletrichosis
C17.800.827.610 - Torrého-Muirův syndrom
C17.800.827.655 - Nethertonův syndrom
C17.800.827.730 - porokeratóza
C17.800.827.738 - porfyrie erytropoetická
C17.800.827.742 - jaterní porfyrie
C17.800.827.742.074 - hereditární koproporfyrie
C17.800.827.742.150 - akutní intermitentní porfyrie
C17.800.827.742.250 - porphyria cutanea tarda
C17.800.827.742.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C17.800.827.742.625 - porphyria variegata
C17.800.827.742.812 - protoporfyrie erytropoetická
C17.800.827.750 - pseudoxanthoma elasticum
C17.800.827.970 - xeroderma pigmentosum
C17.800.849.617 - porfyrie
C17.800.849.617.250 - porfyrie erytropoetická
C17.800.849.617.400 - jaterní porfyrie
C17.800.849.617.400.074 - hereditární koproporfyrie
C17.800.849.617.400.150 - akutní intermitentní porfyrie
C17.800.849.617.400.250 - porphyria cutanea tarda
C17.800.849.617.400.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C17.800.849.617.400.625 - porphyria variegata
C17.800.849.617.400.812 - protoporfyrie erytropoetická
C18.452.648.708 - porfyrie
C18.452.648.708.250 - porfyrie erytropoetická
C18.452.648.708.400 - jaterní porfyrie
C18.452.648.708.400.074 - hereditární koproporfyrie
C18.452.648.708.400.150 - akutní intermitentní porfyrie
C18.452.648.708.400.250 - porphyria cutanea tarda
C18.452.648.708.400.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C18.452.648.708.400.625 - porphyria variegata
C18.452.648.708.400.812 - protoporfyrie erytropoetická
C18.452.811 - porfyrie
C18.452.811.250 - porfyrie erytropoetická
C18.452.811.400 - jaterní porfyrie
C18.452.811.400.074 - hereditární koproporfyrie
C18.452.811.400.150 - akutní intermitentní porfyrie
C18.452.811.400.250 - porphyria cutanea tarda
C18.452.811.400.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C18.452.811.400.625 - porphyria variegata
C18.452.811.400.812 - protoporfyrie erytropoetická
C18.452.880.617 - porfyrie
C18.452.880.617.250 - porfyrie erytropoetická
C18.452.880.617.400 - jaterní porfyrie
C18.452.880.617.400.074 - hereditární koproporfyrie
C18.452.880.617.400.150 - akutní intermitentní porfyrie
C18.452.880.617.400.250 - porphyria cutanea tarda
C18.452.880.617.400.437 - porfyrie hepatoerytropoetická
C18.452.880.617.400.625 - porphyria variegata
C18.452.880.617.400.812 - protoporfyrie erytropoetická

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Ichtyóza

Ichtyóza (lat. ichtyosis vulgaris) je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, pro které je charakteristická porucha rohovatění (keratinizace) kůže. Typická je pro ni ztluštělá, extrémně suchá pokožka a tvorba olupujících se...

Dumpingový syndrom

Dumpingový syndrom (dumping syndrom) je poruchou vyprazdňování žaludku, která často vzniká po totální nebo parciální gastrektomii (úplném nebo částečném odstranění žaludku), dále po ezofagektomii (odstranění jícnu) anebo...

Žlučníkové kameny

Žlučníkové neboli žlučové kameny je onemocněním žlučových cest (cholelitiáza). Tyto kameny mají různou velikost a barvu a nejčastěji jsou tvořeny bilirubinem, žlučovými kyselinami a vápníkem. Patří mezi nejčastější...

Achalázie jícnu

Achalázie (achalasia) je relativně vzácné onemocnění jícnu. Dochází při něm k poruše motility (hybnosti) jícnu. Achalázií jsou postiženi častěji muži než ženy a může vzniknout v jakémkoliv věku. Podkladem pro vznik...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování