Sjoegrenův-Larssonův syndrom

Autozomálně recesivní neurocutaneous porucha charakterizovaná těžkým ichtyózy mentální retardací, spastická paraplegie a vrozené ichtyózy. To je způsobeno mutací genu kódujícího mikrosomální mastné aldehyddehydrogenázy vede k defektu v metabolismu mastných alkoholu.

Kód deskriptoru: C16.131.831.512.723

Nemoci
C16.131 - vrozené vady
C16.131.831 - kůže - abnormality
C16.131.831.512 - ichtyóza
C16.131.831.512.408 - ichthyosis bullosa typ Siemens
C16.131.831.512.410 - ichthyosis vulgaris
C16.131.831.512.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C16.320.565.398.641 - lipidózy
C16.320.565.398.641.509 - neuronové ceroidlipofuscinózy
C16.320.565.398.641.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C16.320.565.398.641.803 - sfingolipidózy
C16.320.850.080 - albinismus
C16.320.850.180 - cutis laxa
C16.320.850.190 - Darierova nemoc
C16.320.850.210 - atopická dermatitida
C16.320.850.235 - dyskeratosis congenita
C16.320.850.250 - ektodermální dysplazie
C16.320.850.260 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C16.320.850.275 - epidermolysis bullosa
C16.320.850.368 - systémová hyalinóza
C16.320.850.405 - ichthyosis vulgaris
C16.320.850.420 - incontinentia pigmenti
C16.320.850.595 - Urbachův-Wietheho syndrom
C16.320.850.647 - moniletrichosis
C16.320.850.673 - Nethertonův syndrom
C16.320.850.730 - porokeratóza
C16.320.850.738 - porfyrie erytropoetická
C16.320.850.742 - jaterní porfyrie
C16.320.850.746 - prolidasa - nedostatek
C16.320.850.750 - pseudoxanthoma elasticum
C16.320.850.820 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C16.320.850.970 - xeroderma pigmentosum
C16.614.492 - ichtyóza
C16.614.492.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.428 - keratóza
C17.800.428.333 - ichtyóza
C17.800.428.333.330 - ichthyosis bullosa typ Siemens
C17.800.428.333.410 - ichthyosis vulgaris
C17.800.428.333.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C17.800.804 - kůže - abnormality
C17.800.804.512 - ichtyóza
C17.800.804.512.405 - ichthyosis bullosa typ Siemens
C17.800.804.512.410 - ichthyosis vulgaris
C17.800.804.512.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C17.800.827.080 - albinismus
C17.800.827.180 - cutis laxa
C17.800.827.190 - Darierova nemoc
C17.800.827.210 - atopická dermatitida
C17.800.827.235 - dyskeratosis congenita
C17.800.827.250 - ektodermální dysplazie
C17.800.827.260 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C17.800.827.275 - epidermolysis bullosa
C17.800.827.384 - systémová hyalinóza
C17.800.827.405 - ichthyosis vulgaris
C17.800.827.420 - incontinentia pigmenti
C17.800.827.602 - moniletrichosis
C17.800.827.610 - Torrého-Muirův syndrom
C17.800.827.655 - Nethertonův syndrom
C17.800.827.730 - porokeratóza
C17.800.827.738 - porfyrie erytropoetická
C17.800.827.742 - jaterní porfyrie
C17.800.827.750 - pseudoxanthoma elasticum
C17.800.827.820 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C17.800.827.970 - xeroderma pigmentosum
C18.452.584.687 - lipidózy
C18.452.584.687.509 - neuronové ceroidlipofuscinózy
C18.452.584.687.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C18.452.584.687.803 - sfingolipidózy
C18.452.648.398.641 - lipidózy
C18.452.648.398.641.509 - neuronové ceroidlipofuscinózy
C18.452.648.398.641.723 - Sjoegrenův-Larssonův syndrom
C18.452.648.398.641.803 - sfingolipidózy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Ichtyóza

Ichtyóza (lat. ichtyosis vulgaris) je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, pro které je charakteristická porucha rohovatění (keratinizace) kůže. Typická je pro ni ztluštělá, extrémně suchá pokožka a tvorba olupujících se...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování