renální osteodystrofie

Postižení kostí vznikající při chronické renální insuficienci. V patogenezi se uplatňuje retence fosfátů při poklesu glomerulární filtrace s reaktivní hypokalcemií stimulující příštítná tělíska (sekundární hyperparatyreóza) a sníženou aktivací vitaminu D v ledvině (nedostatečná aktivita 1 alfa-hydroxylázy). Kostní onemocnění může mít charakter osteolytický či spíše osteomalatický, popř. smíšený. Klinický obraz bývá variabilní, bývají bolesti kostí, zad, svalová slabost, fraktury, deformity. V léčbě se uplatňuje snížení příjmu a resorpce fosfátů (např. hydroxidem hlinitým), zvýšený příjem kalcia a vyšší koncentrace kalcia v dialyzační tekutině,podávání aktivního vitaminu D (kalcitriolu). Závažný je vznik terciární hyperparatyreózy s hyperkalcemií a extraskeletálními kalcifikacemi (provádí se chirurgický výkon na příštítných tělískách). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C05.116.198.762

Nemoci
C05.116 - nemoci kostí
C05.116.198.371 - mukolipidózy
C05.116.198.579 - osteoporóza
C05.116.198.709 - pseudohypoparatyreoidismus
C05.116.198.762 - renální osteodystrofie
C05.116.198.816 - rachitida
C05.116.198.816.640 - osteomalacie
C05.116.198.816.750 - renální osteodystrofie
C05.116.198.816.875 - rachitida hypofosfatemická
C12.777.419 - nemoci ledvin
C12.777.419.078 - anurie
C12.777.419.135 - diabetes insipidus
C12.777.419.192 - diabetické nefropatie
C12.777.419.250 - Fanconiho syndrom
C12.777.419.291 - hepatorenální syndrom
C12.777.419.307 - hydronefróza
C12.777.419.313 - hyperoxalurie
C12.777.419.331 - hypertenze renální
C12.777.419.473 - nádory ledvin
C12.777.419.570 - nefritida
C12.777.419.590 - nefrokalcinóza
C12.777.419.600 - nefrolitiáza
C12.777.419.610 - nefroskleróza
C12.777.419.630 - nefróza
C12.777.419.685 - perinefritida
C12.777.419.775 - arteria renalis - obstrukce
C12.777.419.780 - renální insuficience
C12.777.419.795 - renální osteodystrofie
C12.777.419.912 - tuberkulóza ledvin
C12.777.419.936 - uremie
C12.777.419.978 - Zellwegerův syndrom
C13.351.968 - urologické nemoci
C13.351.968.419 - nemoci ledvin
C13.351.968.419.050 - nefropatie doprovázející AIDS
C13.351.968.419.078 - anurie
C13.351.968.419.135 - diabetes insipidus
C13.351.968.419.192 - diabetické nefropatie
C13.351.968.419.250 - Fanconiho syndrom
C13.351.968.419.291 - hepatorenální syndrom
C13.351.968.419.307 - hydronefróza
C13.351.968.419.313 - hyperoxalurie
C13.351.968.419.331 - hypertenze renální
C13.351.968.419.393 - renální kortikální nekróza
C13.351.968.419.403 - cystická onemocnění ledvin
C13.351.968.419.473 - nádory ledvin
C13.351.968.419.493 - papilární nekróza ledviny
C13.351.968.419.570 - nefritida
C13.351.968.419.590 - nefrokalcinóza
C13.351.968.419.600 - nefrolitiáza
C13.351.968.419.610 - nefroskleróza
C13.351.968.419.630 - nefróza
C13.351.968.419.685 - perinefritida
C13.351.968.419.775 - arteria renalis - obstrukce
C13.351.968.419.780 - renální insuficience
C13.351.968.419.787 - louskáčkový syndrom u ledvin
C13.351.968.419.795 - renální osteodystrofie
C13.351.968.419.912 - tuberkulóza ledvin
C13.351.968.419.936 - uremie
C13.351.968.419.978 - Zellwegerův syndrom
C18.452.174.845 - rachitida
C18.452.174.845.640 - osteomalacie
C18.452.174.845.750 - renální osteodystrofie
C18.452.174.845.875 - rachitida hypofosfatemická
C18.654.521 - podvýživa
C18.654.521.500 - karenční nemoci
C18.654.521.500.133 - avitaminóza
C18.654.521.500.133.770 - nedostatek vitaminu D
C18.654.521.500.133.770.734 - rachitida
C18.654.521.500.133.770.734.640 - osteomalacie
C18.654.521.500.133.770.734.750 - renální osteodystrofie
C18.654.521.500.133.770.734.875 - rachitida hypofosfatemická
C19.642.355 - hyperparatyreoidismus
C19.642.355.480.500 - renální osteodystrofie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Chronické onemocnění ledvin

Pro chronické onemocnění ledvin (angl. chronic kidney disease, CKD) je typická pozvolná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo při poškození struktury ledvin trvajícím déle jak tři měsíce. K takovému poškození...

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus (DI) je onemocnění způsobující narušené hospodaření těla s vodou. Svůj původ má v poruše tvorby nebo účinku antidiuretického hormonu, neboli tzv. vazopresinu.   Diabetes insipidus je zcela jiným onemocněním,...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Podvýživa dětí

Hlavní příčinou podvýživy dětí je nedostatečný přísun živin nutných pro normální růst a vývoj. Děti různého věku však mohou trpět i nějakým onemocněním, které spočívá v poruše trávení a následném vstřebávání...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování