centrální nervový systém - cévní malformace

Vrozené, zděděné nebo získané abnormality zahrnující tepny, žíly nebo žilní dutin v mozku, míchy a mozkových plen.

Kód deskriptoru: C10.500.190

Nemoci
C10.500.190 - centrální nervový systém - cévní malformace
C10.500.190.800 - sinus perikrania
C10.500.450 - hydranencefalie
C14.240.850 - cévní malformace
C14.240.850.750 - arteriovenózní malformace
C14.240.850.875 - centrální nervový systém - cévní malformace
C14.240.850.875.750 - sinus perikrania
C14.240.850.906 - May-Thurnerův syndrom
C14.240.850.937 - pulmonální atrézie
C14.240.850.968 - scimitar syndrom
C14.240.850.984 - cévy - píštěl
C16.131 - vrozené vady
C16.131.240.850 - cévní malformace
C16.131.240.850.500 - arterioarteriální píštěl
C16.131.240.850.750 - arteriovenózní malformace
C16.131.240.850.875 - centrální nervový systém - cévní malformace
C16.131.240.850.890 - May-Thurnerův syndrom
C16.131.240.850.906 - pulmonální atrézie
C16.131.240.850.937 - scimitar syndrom
C16.131.240.850.952 - jediná pupečníková tepna
C16.131.666.034 - absence corpus callosum
C16.131.666.190 - centrální nervový systém - cévní malformace
C16.131.666.190.800 - sinus perikrania
C16.131.666.205 - Dandyův-Walkerův syndrom
C16.131.666.410 - holoprosencefalie
C16.131.666.450 - hydranencefalie
C16.131.666.507 - malformace mozkové kůry
C16.131.666.680 - defekty neurální trubice
C16.131.666.845 - septo-optická dysplazie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Arteriovenózní malformace

Arteriovenózní malformace (AVM) je abnormální svazek rozšířených cév, což jsou mnohočetná nepravidelná spojení tepen a žil. Tyto malformace mohou být buď vrozené (98 %), nebo získané (2 %). Zde proudí arteriální (tepenná)...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování