cévní malformace

Spektrum vrozených, zděděných nebo získaných cévních abnormalit, které mohou nepříznivě ovlivnit průtok krve v ARTÉRIÍCH nebo VÉNÁCH. Nejčastější jsou vrozené defekty jako abnormální komunikace mezi cévami (píštěl), zkrácení toku tepenné krve přímo do žil a ne přes kapiláry (arteriovenózní malformace), vytvoření rozsáhlých rozšířených cévních prostor (kavernózní angiom) a naběhlé kapiláry (kapilární telangiektazie). Méně časté případy vaskulárních malformací mohou být výsledkem traumat nebo nemocí.

Kód deskriptoru: C14.240.850

Nemoci
C14.240.850 - cévní malformace
C14.240.850.750 - arteriovenózní malformace
C14.240.850.906 - May-Thurnerův syndrom
C14.240.850.937 - pulmonální atrézie
C14.240.850.968 - scimitar syndrom
C14.240.850.984 - cévy - píštěl
C16.131 - vrozené vady
C16.131.240.400 - vrozené srdeční vady
C16.131.240.850 - cévní malformace
C16.131.240.850.500 - arterioarteriální píštěl
C16.131.240.850.750 - arteriovenózní malformace
C16.131.240.850.890 - May-Thurnerův syndrom
C16.131.240.850.906 - pulmonální atrézie
C16.131.240.850.937 - scimitar syndrom
C16.131.240.850.952 - jediná pupečníková tepna

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování