hereditární hemoragická teleangiektazie

Autozomálně-dominantně dědičné onemocnění manifestující se četnými teleangiektaziemi kůže a sliznic rtů, nosní a ústní sliznice, sliznice trávicího traktu, bronchů, vývodných cest močových aj. Projevuje se nejčastěji epistaxí, často však též hematemezou a přítomností krveve stolici a v moči. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C14.907.454.900

Nemoci
C14.907 - nemoci cév
C14.907.454 - hemostatické poruchy
C14.907.454.140 - kryoglobulinémie
C14.907.454.240 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C14.907.454.385 - hemangiom kavernózní
C14.907.454.460 - mnohočetný myelom
C14.907.454.530 - pseudoxanthoma elasticum
C14.907.454.800 - kurděje
C14.907.454.810 - Shwartzmanův fenomén
C14.907.454.900 - hereditární hemoragická teleangiektazie
C14.907.823 - teleangiektazie
C14.907.823.213 - teleangiektatická ataxie
C14.907.823.225 - CREST syndrom
C14.907.823.780 - hereditární hemoragická teleangiektazie
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.463 - hemoragické poruchy
C15.378.463.515 - hemostatické poruchy
C15.378.463.515.140 - kryoglobulinémie
C15.378.463.515.240 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C15.378.463.515.385 - hemangiom kavernózní
C15.378.463.515.460 - mnohočetný myelom
C15.378.463.515.530 - pseudoxanthoma elasticum
C15.378.463.515.550 - purpura hyperglobulinemická
C15.378.463.515.580 - Henochova-Schönleinova purpura
C15.378.463.515.800 - kurděje
C15.378.463.515.810 - Shwartzmanův fenomén
C15.378.463.515.900 - hereditární hemoragická teleangiektazie
C16.131 - vrozené vady
C16.131.240.850 - cévní malformace
C16.131.240.850.500 - arterioarteriální píštěl
C16.131.240.850.750 - arteriovenózní malformace
C16.131.240.850.890 - May-Thurnerův syndrom
C16.131.240.850.906 - pulmonální atrézie
C16.131.240.850.937 - scimitar syndrom
C16.131.240.850.952 - jediná pupečníková tepna
C16.131.240.850.968 - hereditární hemoragická teleangiektazie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc)

Mnohočetný myelom nebo také Kahlerova nemoc nazvaná po Ottu Kahlerovi, je zhoubné onemocnění kostní dřeně vznikající na základě nekontrolovatelného množení a dlouhodobého přežití plazmatických (myelomových) buněk v kostní...

Henochova-Schönleinova purpura

Henochova-Schönleinova purpura patří mezi vaskulitidy, tedy záněty, které postihují cévy. Purpura postihuje nejčastěji děti a adolescenty. Vzácně se může objevit i v dospělosti. Příčiny Za vznikem Henoch-Schönleinovy purpury...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování