Waldenströmova makroglobulinémie

Krevní onemocnění charakterizované přítomností monoklonálního makroglobulinu tj. IgM produkovaného patologickou populací plasmatických buněk. Patří k malignitám z plasmatických buněk, podobá se mnohočetnému myelomu (nezpůsobuje poškození kostí) a lymfoplasmocytárnímu lymfomu. Je relativně vzácná, vyskytuje se obv. ve vyšším věku a jejím nápadným příznakem je zejm. hyperviskózní syndrom s poruchami zraku, nervovými příznaky, krvácením z nosu aj. K dalším příznakům patří hepatosplenomegalie, lymfadenopatie, anemie, krvácivé projevy. V léčbě sepoužívají některá cytostatika, symptomatická terapie, plasmaferéza, nověji i ovlivnění markerů (anti-CD20 protilátky) na populaci nádorových buněk. Doba přežití je značně variabilní, může dosahovat přes 10 let. Asymptomatičtí pacienti se neléčí a sledují se. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C04.557.595.925

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.595.500 - mnohočetný myelom
C04.557.595.600 - plazmocytom
C04.557.595.925 - Waldenströmova makroglobulinémie
C14.907 - nemoci cév
C14.907.454 - hemostatické poruchy
C14.907.454.140 - kryoglobulinémie
C14.907.454.240 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C14.907.454.385 - hemangiom kavernózní
C14.907.454.460 - mnohočetný myelom
C14.907.454.530 - pseudoxanthoma elasticum
C14.907.454.800 - kurděje
C14.907.454.810 - Shwartzmanův fenomén
C14.907.454.960 - Waldenströmova makroglobulinémie
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.147.780 - paraproteinémie
C15.378.147.780.243 - kryoglobulinémie
C15.378.147.780.490 - nemoc těžkých řetězců
C15.378.147.780.650 - mnohočetný myelom
C15.378.147.780.750 - syndrom POEMS
C15.378.147.780.925 - Waldenströmova makroglobulinémie
C15.378.463 - hemoragické poruchy
C15.378.463.515 - hemostatické poruchy
C15.378.463.515.140 - kryoglobulinémie
C15.378.463.515.240 - Ehlersův-Danlosův syndrom
C15.378.463.515.385 - hemangiom kavernózní
C15.378.463.515.460 - mnohočetný myelom
C15.378.463.515.530 - pseudoxanthoma elasticum
C15.378.463.515.550 - purpura hyperglobulinemická
C15.378.463.515.580 - Henochova-Schönleinova purpura
C15.378.463.515.800 - kurděje
C15.378.463.515.810 - Shwartzmanův fenomén
C15.378.463.515.960 - Waldenströmova makroglobulinémie
C15.604.515.032 - agamaglobulinémie
C15.604.515.292 - granulom
C15.604.515.435 - nemoc těžkých řetězců
C15.604.515.516 - infekční mononukleóza
C15.604.515.553 - trichocelulární leukemie
C15.604.515.560 - leukémie lymfoidní
C15.604.515.562 - lymfangiomyom
C15.604.515.569 - lymfom
C15.604.515.700 - Markova nemoc
C15.604.515.827 - sarkoidóza
C15.604.515.841 - Sézaryho syndrom
C15.604.515.880 - syndrom lýzy nádoru
C15.604.515.925 - Waldenströmova makroglobulinémie
C20.683.780 - paraproteinémie
C20.683.780.250 - kryoglobulinémie
C20.683.780.490 - nemoc těžkých řetězců
C20.683.780.650 - mnohočetný myelom
C20.683.780.750 - syndrom POEMS
C20.683.780.925 - Waldenströmova makroglobulinémie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc)

Mnohočetný myelom nebo také Kahlerova nemoc nazvaná po Ottu Kahlerovi, je zhoubné onemocnění kostní dřeně vznikající na základě nekontrolovatelného množení a dlouhodobého přežití plazmatických (myelomových) buněk v kostní...

Děložní myomy (leiomyomy)

Děložní myomy (leiomyomy) jsou nejznámějším a široce rozšířeným onemocněním, které ženám dokáže znepříjemňovat život, a někdy může být i velmi nebezpečné. ¨ Toto onemocnění postihuje více než 40 % ženské populace,...

Bazaliom

Bazaliom nebo také bazocelulární karcinom (lat. basalioma) je nejčastějším, zhoubným nádorovým onemocněním kůže. Pro postiženého jedince není přímou smrtelnou hrozbou, metastázuje jen vzácně a je poměrně snadno léčitelný....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování