infekční mononukleóza

Infekční onemocnění způsobené herpetickým virem EBV, méně často CMV. Postihuje především mladší jedince a přenáší se přímým kontaktem (virus se vylučuje do slin a je možné jej přenést líbáním – „nemoc z líbání“). Inkubační doba je průměrně okolo 2 týdnů, alei kratší či delší. Nejč. se projevuje horečkou, zduřením mízních uzlin, angínou, někdy bývají lehce postižena i játra, vzácněji další orgány. Proliferace B lymfocytů vede k infiltraci lymfatických orgánů (splenomegalie, lymfadenopatie). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C02.256.466.313.400

Nemoci
C02.256.466 - herpetické infekce
C02.256.466.313.165 - Burkittův lymfom
C02.256.466.313.400 - infekční mononukleóza
C02.256.466.313.500 - leukoplakie vlasatá
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.553 - poruchy leukocytů
C15.378.553.231 - eozinofilie
C15.378.553.381 - infekční mononukleóza
C15.378.553.475 - leukocytóza
C15.378.553.546 - leukopenie
C15.378.553.560 - leukostáza
C15.378.553.696 - Pelgerova-Huetova anomálie
C15.604.515.032 - agamaglobulinémie
C15.604.515.292 - granulom
C15.604.515.435 - nemoc těžkých řetězců
C15.604.515.516 - infekční mononukleóza
C15.604.515.553 - trichocelulární leukemie
C15.604.515.560 - leukémie lymfoidní
C15.604.515.562 - lymfangiomyom
C15.604.515.569 - lymfom
C15.604.515.700 - Markova nemoc
C15.604.515.827 - sarkoidóza
C15.604.515.841 - Sézaryho syndrom
C15.604.515.880 - syndrom lýzy nádoru
C20.683.515.515 - infekční mononukleóza
C20.683.515.517 - trichocelulární leukemie
C20.683.515.528 - leukémie lymfoidní
C20.683.515.710 - lymfangiomyom
C20.683.515.761 - lymfom
C20.683.515.840 - Markova nemoc
C20.683.515.845 - mnohočetný myelom
C20.683.515.880 - plazmocytom
C20.683.515.920 - Sézaryho syndrom
C20.683.515.950 - syndrom lýzy nádoru

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Leukoplakie

Leukoplakie je označením drobných bílých nestíratelných povlaků, které se mohou vyskytnout kdekoliv na povrchu těla. K jejich výskytu však dochází nejčastěji v dutině ústní včetně jazyka. Leukoplakie je onemocněním, jemuž se...

Monocytóza

Monocytóza je stav, při němž dojde ke zvýšení počtu jednoho typu imunitních buněk, a to monocytů v periferní krvi nad danou fyziologickou hodnotu. Normálně tvoří monocyty v krvi 3‒8 % z celkového množství imunitních buněk....

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc)

Mnohočetný myelom nebo také Kahlerova nemoc nazvaná po Ottu Kahlerovi, je zhoubné onemocnění kostní dřeně vznikající na základě nekontrolovatelného množení a dlouhodobého přežití plazmatických (myelomových) buněk v kostní...

Sarkoidóza

Sarkoidóza je název multisystémového granulomatózního onemocnění neznámého původu. I když se projevy sarkoidózy vyskytují téměř v každém orgánu či tkáni, je typická převážně pro kožní, oční a plicní projevy....

Infekční mononukleóza

Mononukleoza je onemocnění způsobené virem EBV, tj. Epsteina-Barrové. Provází ji teploty, „angína“, zduření krčních uzlin a jsou zasažena i játra. Původce nemoci Virus Epsteina-Barrové (EBV) objevený roku 1964 patří...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování