leukémie lymfoidní

Leukémie spojené s hyperplazie lymfatických tkání a zvýšení počtu cirkulujících maligních lymfocytů a lymfoblastů.

Kód deskriptoru: C04.557.337.428

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.337 - leukemie
C04.557.337.372 - leukémie experimentální
C04.557.337.385 - leukémie koček
C04.557.337.415 - trichocelulární leukemie
C04.557.337.428 - leukémie lymfoidní
C04.557.337.428.080 - leukemie B-buněčná
C04.557.337.428.100 - akutní bifenotypická leukemie
C04.557.337.428.565 - leukémie prolymfocytární
C04.557.337.428.580 - leukémie T-buněčná
C04.557.337.428.600 - akutní lymfatická leukemie
C04.557.337.440 - leukémie mastocytární
C04.557.337.539 - myeloidní leukémie
C04.557.337.595 - leukémie plazmocytární
C04.557.337.650 - leukémie radiační
C15.604.515.032 - agamaglobulinémie
C15.604.515.292 - granulom
C15.604.515.435 - nemoc těžkých řetězců
C15.604.515.516 - infekční mononukleóza
C15.604.515.553 - trichocelulární leukemie
C15.604.515.560 - leukémie lymfoidní
C15.604.515.560.080 - leukemie B-buněčná
C15.604.515.560.100 - akutní bifenotypická leukemie
C15.604.515.560.550 - leukémie prolymfocytární
C15.604.515.560.575 - leukémie T-buněčná
C15.604.515.560.600 - akutní lymfatická leukemie
C15.604.515.562 - lymfangiomyom
C15.604.515.569 - lymfom
C15.604.515.700 - Markova nemoc
C15.604.515.827 - sarkoidóza
C15.604.515.841 - Sézaryho syndrom
C15.604.515.880 - syndrom lýzy nádoru
C20.683.515.515 - infekční mononukleóza
C20.683.515.517 - trichocelulární leukemie
C20.683.515.528 - leukémie lymfoidní
C20.683.515.528.080 - leukemie B-buněčná
C20.683.515.528.100 - akutní bifenotypická leukemie
C20.683.515.528.565 - leukémie prolymfocytární
C20.683.515.528.582 - leukémie T-buněčná
C20.683.515.528.600 - akutní lymfatická leukemie
C20.683.515.710 - lymfangiomyom
C20.683.515.761 - lymfom
C20.683.515.840 - Markova nemoc
C20.683.515.845 - mnohočetný myelom
C20.683.515.880 - plazmocytom
C20.683.515.920 - Sézaryho syndrom
C20.683.515.950 - syndrom lýzy nádoru

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc)

Mnohočetný myelom nebo také Kahlerova nemoc nazvaná po Ottu Kahlerovi, je zhoubné onemocnění kostní dřeně vznikající na základě nekontrolovatelného množení a dlouhodobého přežití plazmatických (myelomových) buněk v kostní...

Děložní myomy (leiomyomy)

Děložní myomy (leiomyomy) jsou nejznámějším a široce rozšířeným onemocněním, které ženám dokáže znepříjemňovat život, a někdy může být i velmi nebezpečné. ¨ Toto onemocnění postihuje více než 40 % ženské populace,...

Bazaliom

Bazaliom nebo také bazocelulární karcinom (lat. basalioma) je nejčastějším, zhoubným nádorovým onemocněním kůže. Pro postiženého jedince není přímou smrtelnou hrozbou, metastázuje jen vzácně a je poměrně snadno léčitelný....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování