Sézaryho syndrom

Maligní lymfom z T buněk postihující primárně kůži s výskytem nádorových buněk rovněž v periferní krvi (někdy považován za generalizaci mycosis fungoides). Na kůži je svědící erytrodermie, hyperkeratóza, pigmentace, může být lymfadenopatie či splenomegalie. Objevují se Sézaryho-Lutznerovy buňky. Vyskytuje se obv. u starších osob s určitou převahou mužů, průběh bývá větš. chronický. Léčba je obdobná jako u mycosis fungoides. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C04.557.386.480.750.800.775

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.386 - lymfom
C04.557.386.480 - nehodgkinský lymfom
C04.557.386.480.750 - lymfom T-buněčný
C04.557.386.480.750.800 - kožní T-buněčný lymfom
C04.557.386.480.750.800.528 - lymfomatoidní papulóza
C04.557.386.480.750.800.550 - mycosis fungoides
C04.557.386.480.750.800.775 - Sézaryho syndrom
C15.604.515.032 - agamaglobulinémie
C15.604.515.292 - granulom
C15.604.515.435 - nemoc těžkých řetězců
C15.604.515.516 - infekční mononukleóza
C15.604.515.553 - trichocelulární leukemie
C15.604.515.560 - leukémie lymfoidní
C15.604.515.562 - lymfangiomyom
C15.604.515.569 - lymfom
C15.604.515.569.480 - nehodgkinský lymfom
C15.604.515.569.480.750 - lymfom T-buněčný
C15.604.515.569.480.750.800 - kožní T-buněčný lymfom
C15.604.515.569.480.750.800.528 - lymfomatoidní papulóza
C15.604.515.569.480.750.800.550 - mycosis fungoides
C15.604.515.569.480.750.800.775 - Sézaryho syndrom
C15.604.515.700 - Markova nemoc
C15.604.515.827 - sarkoidóza
C15.604.515.841 - Sézaryho syndrom
C15.604.515.880 - syndrom lýzy nádoru
C20.683.515.515 - infekční mononukleóza
C20.683.515.517 - trichocelulární leukemie
C20.683.515.528 - leukémie lymfoidní
C20.683.515.710 - lymfangiomyom
C20.683.515.761 - lymfom
C20.683.515.761.480 - nehodgkinský lymfom
C20.683.515.761.480.750 - lymfom T-buněčný
C20.683.515.761.480.750.800 - kožní T-buněčný lymfom
C20.683.515.761.480.750.800.528 - lymfomatoidní papulóza
C20.683.515.761.480.750.800.550 - mycosis fungoides
C20.683.515.761.480.750.800.775 - Sézaryho syndrom
C20.683.515.840 - Markova nemoc
C20.683.515.845 - mnohočetný myelom
C20.683.515.880 - plazmocytom
C20.683.515.920 - Sézaryho syndrom
C20.683.515.950 - syndrom lýzy nádoru

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc)

Mnohočetný myelom nebo také Kahlerova nemoc nazvaná po Ottu Kahlerovi, je zhoubné onemocnění kostní dřeně vznikající na základě nekontrolovatelného množení a dlouhodobého přežití plazmatických (myelomových) buněk v kostní...

Děložní myomy (leiomyomy)

Děložní myomy (leiomyomy) jsou nejznámějším a široce rozšířeným onemocněním, které ženám dokáže znepříjemňovat život, a někdy může být i velmi nebezpečné. ¨ Toto onemocnění postihuje více než 40 % ženské populace,...

Bazaliom

Bazaliom nebo také bazocelulární karcinom (lat. basalioma) je nejčastějším, zhoubným nádorovým onemocněním kůže. Pro postiženého jedince není přímou smrtelnou hrozbou, metastázuje jen vzácně a je poměrně snadno léčitelný....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování