autoimunitní hemolytická anemie

Zkr. AIHA– získaná hemolytická anemie způsobená autoprotilátkami proti membráně erytrocytů. Protilátky jsou nejč. IgG, jsou vázané na erytrocyty, popř. i volné a prokazují se Coombsovým testem. Zánik senzibilizovaných erytrocytů je zprostředkován komplementem nebo fagocytózou v retikuloendotelovém systému. Probíhá akutně zejm. u mladších osob nebo chroničtěji. AIHA je buď idiopatická, nebo symptomatická při jiném základním onemocnění např. malignity, systémové choroby. Léčebně se používají kortikoidy, imunosupresiva, danazol, někdy splenektomie, plasmaferéza (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C15.378.071.141.125

Nemoci
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.071 - anemie
C15.378.071.141 - hemolytická anemie
C15.378.071.141.125 - autoimunitní hemolytická anemie
C15.378.071.141.370 - favismus
C15.378.071.141.560 - hemoglobinurie paroxysmální
C15.378.071.141.610 - hemolyticko-uremický syndrom
C20.111.163 - Addisonova nemoc
C20.111.175 - autoimunitní hemolytická anemie
C20.111.555 - Gravesova nemoc
C20.111.709 - oftalmie sympatická
C20.111.730 - pemfigoid bulózní
C20.111.736 - pemfigus

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Autoimunitní hemolytická anémie

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) neboli chudokrevnost, je onemocnění, které řadíme mezi jiné autoimunitní nemoci. Příčiny vzniku nemoci Základní příčnou vzniku tohoto onemocnění je destrukce membrány erytrocytů...

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes nebo i systémový lupus erythematodes (lupus erythematosus disseminatus), zkráceně SLE je závažné autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém těla napadá své vlastní buňky a orgány, jako je kůže, srdce,...

Pemfigus

Pemfigus je autoimunitní (porucha, při níž je imunitní systém zaměřena proti vlastním buňkám) potenciálně život ohrožující onemocnění, které způsobuje puchýře a eroze na kůži a sliznicích (nejčastěji v dutině ústní)....

Juvenilní revmatoidní artritida

Juvenilní revmatoidní artritida (JRA) neboli Juvenilní idiopatická artritida (JIA)  je onemocnění postihující děti do 16 let včetně těch nejmenších. Juvenilní revmatoidní artritida je velmi agresivním onemocněním, při kterém...

Burzitida

V lidském těle se vyskytuje více než 150 burz. Burzy jsou malé, tekutinou naplněné tíhové váčky, jejichž úkolem je lubrikace a snížení tření mezi kostmi, šlachami a úpony svalů v blízkém okolí kloubů. Tím podporují volný...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování