diabetes mellitus 1. typu

Podtyp diabetu, který se vyznačuje tím, nedostatek inzulínu. To se projevuje náhlým nástupem těžké hyperglykémie, rychlou progresí k diabetické ketoacidóze, a smrti, pokud není léčena inzulínem. Onemocnění se může objevit v každém věku, ale je nejčastější v dětství nebo dospívání.

Kód deskriptoru: C18.452.394.750.124

Nemoci
C18.452.394.750 - diabetes mellitus
C18.452.394.750.124 - diabetes mellitus 1. typu
C18.452.394.750.124.960 - Wolframův syndrom
C18.452.394.750.149 - diabetes mellitus 2. typu
C18.452.394.750.448 - gestační diabetes
C18.452.394.750.535 - diabetická ketoacidóza
C18.452.394.750.654 - Donohueův syndrom
C18.452.394.750.774 - prediabetes
C19.246.099 - komplikace diabetu
C19.246.200 - gestační diabetes
C19.246.267 - diabetes mellitus 1. typu
C19.246.267.960 - Wolframův syndrom
C19.246.537 - Donohueův syndrom
C19.246.774 - prediabetes
C20.111.163 - Addisonova nemoc
C20.111.327 - diabetes mellitus 1. typu
C20.111.555 - Gravesova nemoc
C20.111.709 - oftalmie sympatická
C20.111.730 - pemfigoid bulózní
C20.111.736 - pemfigus

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes nebo i systémový lupus erythematodes (lupus erythematosus disseminatus), zkráceně SLE je závažné autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém těla napadá své vlastní buňky a orgány, jako je kůže, srdce,...

Pemfigus

Pemfigus je autoimunitní (porucha, při níž je imunitní systém zaměřena proti vlastním buňkám) potenciálně život ohrožující onemocnění, které způsobuje puchýře a eroze na kůži a sliznicích (nejčastěji v dutině ústní)....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování