diabetes mellitus

Heterogenní skupina onemocnění charakterizovaná hyperglykémií a glukózové tolerance.

Kód deskriptoru: C18.452.394.750

Nemoci
C18.452.394.750 - diabetes mellitus
C18.452.394.750.124 - diabetes mellitus 1. typu
C18.452.394.750.149 - diabetes mellitus 2. typu
C18.452.394.750.448 - gestační diabetes
C18.452.394.750.535 - diabetická ketoacidóza
C18.452.394.750.654 - Donohueův syndrom
C18.452.394.750.774 - prediabetes
C18.452.394.937 - glykosurie
C18.452.394.952 - hyperglykemie
C18.452.394.968 - hyperinzulinismus
C18.452.394.984 - hypoglykemie
C19.246 - diabetes mellitus
C19.246.099 - komplikace diabetu
C19.246.200 - gestační diabetes
C19.246.537 - Donohueův syndrom
C19.246.774 - prediabetes
C19.297 - nanismus
C19.391 - poruchy gonád

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus (DI) je onemocnění způsobující narušené hospodaření těla s vodou. Svůj původ má v poruše tvorby nebo účinku antidiuretického hormonu, neboli tzv. vazopresinu.   Diabetes insipidus je zcela jiným onemocněním,...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Gravesova-Basedowova nemoc

Gravesova-Basedowova nemoc je autoimunitní onemocnění štítné žlázy. Imunitní systém vytváří protilátky proti receptorům pro TSH (tyreostimulační hormon produkovaný hypofýzou, stimuluje štítnou žlázu k produkci hormonů). G-B nemoc...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování