Wolframův syndrom

Dědičné onemocnění charakterizované četnými příznaky, včetně těch diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie zrakového nervu, a hluchotu. Tento syndrom je také známý jako DIDMOAD (první písmeno každého slova) a je obvykle spojován s nedostatkem vazopresinu. To je způsobeno mutací v genu WFS1 kódování wolframin, transmembránový protein 100 kDa.

Kód deskriptoru: C09.218.458.341.186.500.750

Nemoci
C09.218 - nemoci ucha
C09.218.458 - poruchy sluchu
C09.218.458.341 - nedoslýchavost
C09.218.458.341.186 - hluchota
C09.218.458.341.186.500 - hluchoslepota
C09.218.458.341.186.500.500 - Usherovy syndromy
C09.218.458.341.186.500.750 - Wolframův syndrom
C10.292.700.225 - atrofie optického nervu
C10.292.700.225.500.980 - Wolframův syndrom
C10.574.500.662.980 - Wolframův syndrom
C10.597.751 - poruchy senzitivity
C10.597.751.418 - poruchy sluchu
C10.597.751.418.341 - nedoslýchavost
C10.597.751.418.341.186 - hluchota
C10.597.751.418.341.186.500 - hluchoslepota
C10.597.751.418.341.186.500.500 - Usherovy syndromy
C10.597.751.418.341.186.500.750 - Wolframův syndrom
C10.597.751.941 - poruchy zraku
C10.597.751.941.162 - slepota
C10.597.751.941.162.625 - hluchoslepota
C10.597.751.941.162.625.500 - Usherovy syndromy
C10.597.751.941.162.625.750 - Wolframův syndrom
C11.270.564.980 - Wolframův syndrom
C11.640.451.451.980 - Wolframův syndrom
C11.966 - poruchy zraku
C11.966.075 - slepota
C11.966.075.375 - hluchoslepota
C11.966.075.375.500 - Usherovy syndromy
C11.966.075.375.750 - Wolframův syndrom
C12.777.419 - nemoci ledvin
C12.777.419.135 - diabetes insipidus
C12.777.419.135.500 - diabetes insipidus nefrogenní
C12.777.419.135.750 - diabetes insipidus neurogenní
C12.777.419.135.875 - Wolframův syndrom
C13.351.968 - urologické nemoci
C13.351.968.419 - nemoci ledvin
C13.351.968.419.135 - diabetes insipidus
C13.351.968.419.135.500 - diabetes insipidus nefrogenní
C13.351.968.419.135.750 - diabetes insipidus neurogenní
C13.351.968.419.135.875 - Wolframův syndrom
C16.131 - vrozené vady
C16.131.077.019 - syndrom delece 22q11
C16.131.077.065 - Alagillův syndrom
C16.131.077.080 - Alströmův syndrom
C16.131.077.095 - Angelmanův syndrom
C16.131.077.112 - Bardetův-Biedlův syndrom
C16.131.077.121 - Barthův syndrom
C16.131.077.137 - Bloomův syndrom
C16.131.077.229 - Carneyův komplex
C16.131.077.239 - CHARGE syndrom
C16.131.077.250 - Cockayneův syndrom
C16.131.077.256 - Costellův syndrom
C16.131.077.272 - de Langeové syndrom
C16.131.077.299 - hluchoslepota
C16.131.077.299.500 - Usherovy syndromy
C16.131.077.299.750 - Wolframův syndrom
C16.131.077.313 - Donohueův syndrom
C16.131.077.327 - Downův syndrom
C16.131.077.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.077.371 - Fraserův syndrom
C16.131.077.393 - Gardnerův syndrom
C16.131.077.401 - heterotaxe
C16.131.077.410 - holoprosencefalie
C16.131.077.445 - incontinentia pigmenti
C16.131.077.509 - Laurenceův-Moonův syndrom
C16.131.077.525 - LEOPARD syndrom
C16.131.077.537 - Loeysův-Dietzův syndrom
C16.131.077.550 - Marfanův syndrom
C16.131.077.578 - Moebiův syndrom
C16.131.077.592 - moniletrichosis
C16.131.077.606 - syndrom nehet-patela
C16.131.077.619 - Nethertonův syndrom
C16.131.077.696 - Cantrellova pentalogie
C16.131.077.703 - syndrom POEMS
C16.131.077.730 - Praderové-Williho syndrom
C16.131.077.735 - prolidasa - nedostatek
C16.131.077.740 - Proteův syndrom
C16.131.077.745 - prune belly syndrom
C16.131.077.790 - zarděnky vrozené
C16.131.077.879 - Smithův-Magenisův syndrom
C16.131.077.889 - Sotosův syndrom
C16.131.077.938 - Waardenburgův syndrom
C16.131.077.951 - Wolframův syndrom
C16.131.077.970 - Zellwegerův syndrom
C16.320.290.564.980 - Wolframův syndrom
C16.320.400.630.980 - Wolframův syndrom
C18.452.394.750 - diabetes mellitus
C18.452.394.750.124 - diabetes mellitus 1. typu
C18.452.394.750.124.960 - Wolframův syndrom
C19.246.267.960 - Wolframův syndrom
C19.700.159 - diabetes insipidus
C19.700.159.875 - Wolframův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom je vzácná vrozená geneticky podmíněná vývojová porucha postihující především nervový systém. Výskyt tohoto onemocnění se pohybuje kolem 1:16 000, přičemž nejčastěji bývají postiženy dívky. Příčinou...

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus (DI) je onemocnění způsobující narušené hospodaření těla s vodou. Svůj původ má v poruše tvorby nebo účinku antidiuretického hormonu, neboli tzv. vazopresinu.   Diabetes insipidus je zcela jiným onemocněním,...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování