Pallisterův-Hallův syndrom

Pleiotropní onemocnění lidského rozvoje, který zahrnuje hypothalamu hamartom, střední a postaxial Polydaktylie; bifid epiglottis; ANAL atrézie; a ledvin a jiné abnormality. Tato porucha je spojena s posunové mutace v genu, který kóduje GLI3 na GLI3 protein, Krüppel-jako člena rodiny transkripčních faktorů.

Kód deskriptoru: C04.445.622

Nemoci
C04 - nádory
C04.445 - hamartom
C04.445.622 - Pallisterův-Hallův syndrom
C04.445.810 - tuberózní skleróza
C04.588.614.250.195 - nádory mozku
C04.588.614.250.195.885 - supratentoriální nádory
C04.588.614.250.195.885.500 - nádory hypotalamu
C04.588.614.250.195.885.500.299 - Pallisterův-Hallův syndrom
C04.588.614.250.195.885.500.600 - nádory hypofýzy
C05.660.585.600 - polydaktylie
C05.660.585.600.374 - Pallisterův-Hallův syndrom
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.211 - nádory mozku
C10.228.140.211.885 - supratentoriální nádory
C10.228.140.211.885.500 - nádory hypotalamu
C10.228.140.211.885.500.299 - Pallisterův-Hallův syndrom
C10.228.140.211.885.500.600 - nádory hypofýzy
C10.228.140.617 - nemoci hypotalamu
C10.228.140.617.477 - nádory hypotalamu
C10.228.140.617.477.299 - Pallisterův-Hallův syndrom
C10.228.140.617.477.600 - nádory hypofýzy
C10.551.240.250 - nádory mozku
C10.551.240.250.700 - supratentoriální nádory
C10.551.240.250.700.500 - nádory hypotalamu
C10.551.240.250.700.500.249 - Pallisterův-Hallův syndrom
C10.551.240.250.700.500.500 - nádory hypofýzy
C16.131 - vrozené vady
C16.131.077.019 - syndrom delece 22q11
C16.131.077.065 - Alagillův syndrom
C16.131.077.080 - Alströmův syndrom
C16.131.077.095 - Angelmanův syndrom
C16.131.077.112 - Bardetův-Biedlův syndrom
C16.131.077.121 - Barthův syndrom
C16.131.077.137 - Bloomův syndrom
C16.131.077.229 - Carneyův komplex
C16.131.077.239 - CHARGE syndrom
C16.131.077.250 - Cockayneův syndrom
C16.131.077.256 - Costellův syndrom
C16.131.077.272 - de Langeové syndrom
C16.131.077.299 - hluchoslepota
C16.131.077.313 - Donohueův syndrom
C16.131.077.327 - Downův syndrom
C16.131.077.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.077.371 - Fraserův syndrom
C16.131.077.393 - Gardnerův syndrom
C16.131.077.401 - heterotaxe
C16.131.077.410 - holoprosencefalie
C16.131.077.445 - incontinentia pigmenti
C16.131.077.509 - Laurenceův-Moonův syndrom
C16.131.077.525 - LEOPARD syndrom
C16.131.077.537 - Loeysův-Dietzův syndrom
C16.131.077.550 - Marfanův syndrom
C16.131.077.578 - Moebiův syndrom
C16.131.077.592 - moniletrichosis
C16.131.077.606 - syndrom nehet-patela
C16.131.077.619 - Nethertonův syndrom
C16.131.077.690 - Pallisterův-Hallův syndrom
C16.131.077.696 - Cantrellova pentalogie
C16.131.077.703 - syndrom POEMS
C16.131.077.730 - Praderové-Williho syndrom
C16.131.077.735 - prolidasa - nedostatek
C16.131.077.740 - Proteův syndrom
C16.131.077.745 - prune belly syndrom
C16.131.077.790 - zarděnky vrozené
C16.131.077.879 - Smithův-Magenisův syndrom
C16.131.077.889 - Sotosův syndrom
C16.131.077.938 - Waardenburgův syndrom
C16.131.077.951 - Wolframův syndrom
C16.131.077.970 - Zellwegerův syndrom
C16.131.621.585.600 - polydaktylie
C16.131.621.585.600.374 - Pallisterův-Hallův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Rakovina žaludku

Rakovina žaludku, odborně nazývaná karcinom žaludku, je závažné onkologické onemocnění, které postihuje tkáně žaludku. Přestože v posledních desetiletích její výskyt v rozvinutých zemích klesá, stále zůstává významným...

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom je vzácná vrozená geneticky podmíněná vývojová porucha postihující především nervový systém. Výskyt tohoto onemocnění se pohybuje kolem 1:16 000, přičemž nejčastěji bývají postiženy dívky. Příčinou...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování