favismus

Hemolytická anémie v důsledku požití fazolemi nebo po inhalaci pylu z Vicia fava zařízení osobami s glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy deficitem erytrocytů.

Kód deskriptoru: C15.378.071.141.150.480.370

Nemoci
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.071 - anemie
C15.378.071.141 - hemolytická anemie
C15.378.071.141.125 - autoimunitní hemolytická anemie
C15.378.071.141.150.480.370 - favismus
C15.378.071.141.370 - favismus
C15.378.071.141.560 - hemoglobinurie paroxysmální
C15.378.071.141.610 - hemolyticko-uremický syndrom
C16.320.070.480.370 - favismus
C25.723 - otrava
C25.723.415.151 - botulismus
C25.723.415.246 - ciguatera
C25.723.415.341 - favismus
C25.723.415.551 - houby - otrava
C25.723.756 - rostliny - otrava
C25.723.756.262 - ergotismus
C25.723.756.375 - favismus
C25.723.756.558 - latyrismus
C25.723.756.600 - brucelóza (z mléka)

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Autoimunitní hemolytická anémie

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) neboli chudokrevnost, je onemocnění, které řadíme mezi jiné autoimunitní nemoci. Příčiny vzniku nemoci Základní příčnou vzniku tohoto onemocnění je destrukce membrány erytrocytů...

Srpkovitá anémie

Srpkovitá anémie neboli chudokrevnost je známá také jako drepanocytóza nebo falciformní anémie. Jedná se o je autozomálně recesivní dědičné onemocnění, patřící do skupiny hemoglobinopatií. Projevuje se změnou tvaru červených...

Botulismus

Botulismus je velmi nebezpečný stav, onemocnění, které způsobuje toxin bakterie Clostridium botulinum. Jedná se o neurotoxin, který se nachází v kontaminované potravě. Přenos z osoby na osobu není možný. Patogen C. botulinum je...

Salmonelóza

Salmonelózy jsou u nás jedním z nejčastějších průjmových onemocnění. Existuje mnoho sérotypů salmonel, salmonelózu však ponejvíce způsobují tyto – Salmonella enteritidis a S. typhi murium. Jedná se o zoonózy, tj. nemoci,...

Chudokrevnost

Chudokrevnost (Anémie) je onemocnění krve, kdy dochází k poruše tvorby hemoglobinu a tím i nižšímu výskytu červených krvinek. K projevům chudokrevnosti patří bledost, nízká výkonnost, jedinec je unavený, chce se mu co chvíli...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování