glukosafosfátdehydrogenasa - nedostatek

Enzymatická nedostatečnost, choroby produkující předmětem mnoha variant, z nichž některé způsobují nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy v erytrocytech, což vede k hemolytické anémii.

Kód deskriptoru: C15.378.071.141.150.480

Nemoci
C15.378 - krevní nemoci
C15.378.071 - anemie
C15.378.071.141 - hemolytická anemie
C15.378.071.141.150.150 - srpkovitá anémie
C15.378.071.141.150.365 - eliptocytóza dědičná
C15.378.071.141.150.480 - glukosafosfátdehydrogenasa - nedostatek
C15.378.071.141.150.480.370 - favismus
C15.378.071.141.150.490 - hemoglobinopatie s hemoglobinem C
C15.378.071.141.150.785 - sférocytóza dědičná
C15.378.071.141.150.875 - talasémie
C16.320.070.150 - srpkovitá anémie
C16.320.070.365 - eliptocytóza dědičná
C16.320.070.480 - glukosafosfátdehydrogenasa - nedostatek
C16.320.070.480.370 - favismus
C16.320.070.785 - sférocytóza dědičná
C16.320.070.875 - talasémie
C16.320.565.202.303 - fukosidóza
C16.320.565.202.355 - galaktosémie
C16.320.565.202.402 - glukosafosfátdehydrogenasa - nedostatek
C16.320.565.202.449 - glykogenóza
C16.320.565.202.460 - hyperoxalurie primární
C16.320.565.202.589 - laktosa - nesnášenlivost
C16.320.565.202.607 - mannosidasy - nemoci z nedostatku
C16.320.565.202.670 - mukolipidózy
C16.320.565.202.715 - mukopolysacharidózy
C16.320.565.202.720 - mnohočetný deficit karboxylázy
C18.452.648.202.303 - fukosidóza
C18.452.648.202.355 - galaktosémie
C18.452.648.202.402 - glukosafosfátdehydrogenasa - nedostatek
C18.452.648.202.449 - glykogenóza
C18.452.648.202.460 - hyperoxalurie primární
C18.452.648.202.589 - laktosa - nesnášenlivost
C18.452.648.202.607 - mannosidasy - nemoci z nedostatku
C18.452.648.202.670 - mukolipidózy
C18.452.648.202.715 - mukopolysacharidózy
C18.452.648.202.720 - mnohočetný deficit karboxylázy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Autoimunitní hemolytická anémie

Autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) neboli chudokrevnost, je onemocnění, které řadíme mezi jiné autoimunitní nemoci. Příčiny vzniku nemoci Základní příčnou vzniku tohoto onemocnění je destrukce membrány erytrocytů...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Alkaptonurie

Alkaptonurie je velmi vzácná genetická porucha metabolismu aminokyselin, která se projevuje už v dětském věku a postihuje zhruba 1 dítě z 200 000 živě narozených. Genetika Alkaptonurie je autozomálně recesivní onemocnění. Gen...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování