centrální pontinní myelinolýza

Demyelinizační onemocnění, které postihuje pons a vyznačuje klinicky akutní progresivní ochrnutí, dysartrie, dysfagie a změny vědomí. Patologické vlastnosti patří významné demyelinizace v centrální PONS s šetřícím axonů a neuronů. Tento stav je obvykle spojena se systémovými poruchami, jako je hyponatrémie, chronický alkoholismus, jaterní selhání, vážné popáleniny, maligní nádory, hemoragické pankreatitidy, hemodialýza a sepse. Rychlá lékařská korekce hyponatrémie byl citován jako příčina tohoto stavu. (, Zásady neurologie, 6. vydání, pp1125-6 Z Adams et al.)

Kód deskriptoru: C10.228.140.163.560

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.163.360 - jaterní encefalopatie
C10.228.140.163.480 - kernikterus
C10.228.140.163.510 - Marchiafavův-Bignamiho syndrom
C10.228.140.163.560 - centrální pontinní myelinolýza
C10.228.140.163.780 - Reyeův syndrom
C10.228.140.163.960 - Wernickeova encefalopatie
C10.314.500 - centrální pontinní myelinolýza
C18.452.132.360 - jaterní encefalopatie
C18.452.132.480 - kernikterus
C18.452.132.560 - centrální pontinní myelinolýza
C18.452.132.780 - Reyeův syndrom
C18.452.132.960 - Wernickeova encefalopatie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování