jaterní encefalopatie

Soubor neurologických a psychiatrických příznaků vznikajících při jaterním onemocnění. Má částečně odlišný charakter při současné portální hypertenzi (viz encefalopatie portosystémová) či při akutním selhání s výraznou nekrózou hepatocytů. E. při akutním selhání je obv. provázenaedémem mozku. JAterní encefalopatie - neurologické a psychiatrické projevy poškození mozku při jaterním selhání. Má poměrně různorodé projevy vyjádřené s různou intenzitou (akutní, chronická j. e.). Způsob, jakým vede jaterní porucha k j. e., není ještě zcela objasněn, nejuznávanější teorie předpokládá, že je kóma způsobeno poruchou metabolismu dusíku. V závislosti na stupni poruchy vědomí se rozlišují 4 stadia: prodromální (poruchy koncentrace, spánku a pozornosti, euforie nebo deprese), hrozící kóma (spavost, zpomalené reakce, flapping tremor), stupor (dezorientace, neartikulovaná řeč), kóma (hluboké bezvědomí, foetor hepaticus). J. e. může vyústit do jaterního kómatu. Viz encefalopatie portosystémová (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C06.552.308.500.356

Nemoci
C06.552 - nemoci jater
C06.552.308 - jaterní insuficience
C06.552.308.500 - selhání jater
C06.552.308.500.177 - konečné stadium selhání jater
C06.552.308.500.356 - jaterní encefalopatie
C06.552.308.500.750 - akutní selhání jater
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.163.360 - jaterní encefalopatie
C10.228.140.163.480 - kernikterus
C10.228.140.163.510 - Marchiafavův-Bignamiho syndrom
C10.228.140.163.780 - Reyeův syndrom
C10.228.140.163.960 - Wernickeova encefalopatie
C18.452.132.360 - jaterní encefalopatie
C18.452.132.480 - kernikterus
C18.452.132.780 - Reyeův syndrom
C18.452.132.960 - Wernickeova encefalopatie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Leukoplakie

Leukoplakie je označením drobných bílých nestíratelných povlaků, které se mohou vyskytnout kdekoliv na povrchu těla. K jejich výskytu však dochází nejčastěji v dutině ústní včetně jazyka. Leukoplakie je onemocněním, jemuž se...

Crohnova choroba

Crohnova choroba zvaná i jako Crohnova nemoc (čti: Kronova nemoc, lat. Morbus Crohn) nebo regionální enteritida je chronickým zánětlivým onemocněním střev, jehož příčiny nejsou dosud známé. Nejčastěji se objevuje v tenkém...

Aftózní stomatitida

Aftózní stomatitida je chronické onemocnění dutiny ústní vyznačující se opakovanou tvorbou malých bělavých vřídků známých jako afty, které se mohou objevit na sliznici dutiny ústní nebo i na jazyku. Odhaduje se, že tato choroba...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování