Guillainův-Barrého syndrom

Zánětlivé onemocnění nervových kořenů, které se projevuje porušenou citlivostí a hybností končetin. Kromě míšních kořenů mohou být postiženy i hlavové nervy, popř. i další části CNS. Podle postižení a průběhu se rozlišují různé formy (např. ascendentní, descendentní, pseudomyopatická s nápadnými svalovými atrofiemi aj.). Vzniká sekundárně, předpokládá se, že patogeneticky se uplatňují autoimunitní procesy charakteru vaskulitidy v oblasti míšních kořenů. Obv. následuje po chřipkovém onemocnění či jiné infekci (např. při Lymeské borrelióze), které zřejmě chorobu iniciují. Po několika týdnech dochází většinou k uzdravení, jen někdy choroba postupuje dále a postihuje i dýchací svaly (Landryho vzestupná paralýza). Terapie je zaměřena imunosupresivně (kortikoidy, imunosupresiva, plasmaferéza), podávají serovněž vitaminy skupiny B, významná je rehabilitace. Syn. polyradikuloneuritida. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.114.750.100

Nemoci
C10.114.750.100 - Guillainův-Barrého syndrom
C10.114.750.100.500 - Miller Fisherův syndrom
C10.314.750.450 - Guillainův-Barrého syndrom
C10.314.750.450.500 - Miller Fisherův syndrom
C10.668.829.025 - akrodynie
C10.668.829.050 - amyloidová neuropatie
C10.668.829.300 - diabetické neuropatie
C10.668.829.350 - Guillainův-Barrého syndrom
C10.668.829.350.500 - Miller Fisherův syndrom
C10.668.829.425 - Isaacův syndrom
C10.668.829.500 - mononeuropatie
C10.668.829.550 - syndromy komprese nervů
C10.668.829.600 - neuralgie
C10.668.829.650 - neuritida
C10.668.829.675 - neurofibromatóza 1
C10.668.829.700 - kongenitální analgezie
C10.668.829.800 - polyneuropatie
C10.668.829.800.750 - polyradikuloneuropatie
C10.668.829.800.750.300 - Guillainův-Barrého syndrom
C10.668.829.800.750.300.500 - Miller Fisherův syndrom
C10.668.829.800.750.700 - polyradikulopatie
C10.668.829.820 - radikulopatie
C10.668.829.900 - Tarlovovy cysty
C20.111.258.750 - polyradikuloneuropatie
C20.111.258.750.400 - Guillainův-Barrého syndrom
C20.111.258.750.400.500 - Miller Fisherův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Útlak ulnárního nervu

K útlaku ulnárního nervu dochází nejčastěji při průběhu nervu neboli tzv. ulnárního sulku (loketního žlábku). Je to místo, na kterém se nerv nachází na povrchu, a současně je vystaven různým traumatům, jako je např....

Bellova obrna

Bellova obrna nebo také periferní obrna lícního nervu je častým neurologickým onemocněním, kdy je poškozený nerv na jedné straně tváře, a pacient tak mívá motorický deficit na tváři, který je způsoben závažným oslabením nebo...

Absces

Absces je hnisem vyplněná bolestivá dutina ve tkáni, způsobená bakteriálními infekcemi. Hnis je zkalená páchnoucí tekutina obsahující živé i mrtvé bakterie, odumřelé zbytky tkání, bílé krvinky atd. Absces může vzniknout...

Neuropatie

Existují dvě formy neuropatie. Obecně jsou to poruchy periferních nervů, a dělíme je na mononeuropatii, při postižení jednoho periferního nervu, a polyneuropatii, kdy je postiženo vícero nervů a na aneuropatii jako celek. Neuropatie...

Huntingtonova choroba

Nemoc, která je známá také jako Huntington nebo zkráceně jen HD. V 19. století byla známá jako Huntingtonova chorea. Název vychází z příjmení amerického lékaře, který ji poprvé popsal (roku 1872). Jedná se o vzácné onemocnění,...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara