Romanův-Wardův syndrom

Forma syndromem dlouhého QT intervalu, který je bez vrozené hluchoty. To je způsobeno mutací v genu, který kóduje KCNQ1 protein v napěťově řízených draselného kanálu.

Kód deskriptoru: C14.280.067.565.720

Nemoci
C14.280 - nemoci srdce
C14.280.067 - arytmie srdeční
C14.280.067.565 - syndrom dlouhého QT
C14.280.067.565.070 - syndrom Andersenové
C14.280.067.565.720 - Romanův-Wardův syndrom
C16.131 - vrozené vady
C16.131.240.400 - vrozené srdeční vady
C16.131.240.400.715 - syndrom dlouhého QT
C16.131.240.400.715.070 - syndrom Andersenové
C16.131.240.400.715.440 - Jervellův-Lange-Nielsenův syndrom
C16.131.240.400.715.720 - Romanův-Wardův syndrom
C23.550.073 - arytmie srdeční
C23.550.073.547 - syndrom dlouhého QT
C23.550.073.547.070 - syndrom Andersenové
C23.550.073.547.720 - Romanův-Wardův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Arytmie

Poruchy srdečního rytmu (Arytmie) patří mezi nejčastější onemocnění srdce. Je výsledkem narušení tvorby či vedení elektrických vzruchů v převodním systému srdce. Většina arytmií nebývá nikterak vážná, ale jsou i takové,...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování