genom - nestabilita

Zvýšená tendence genomu získat mutací, kdy různé procesy podílející se na udržování a replikaci genomu jsou nefunkční.

Kód deskriptoru: C23.550.362

Nemoci
C23.550.035 - akantolýza
C23.550.073 - arytmie srdeční
C23.550.081 - ascites
C23.550.113 - síňová remodelace
C23.550.145 - azotémie
C23.550.177 - kanálopatie
C23.550.260 - smrt
C23.550.274 - dehydratace
C23.550.288 - nemoc
C23.550.291 - popis nemoci
C23.550.308 - dysbióza
C23.550.325 - emfyzém
C23.550.355 - fibróza
C23.550.362 - genom - nestabilita
C23.550.362.180 - chromozomální nestabilita
C23.550.362.590 - mikrosatelitní nestabilita
C23.550.369 - glióza
C23.550.382 - granulom
C23.550.393 - poruchy růstu
C23.550.403 - hemolýza
C23.550.414 - hemoragie
C23.550.421 - hyperamonémie
C23.550.425 - hyperamylasémie
C23.550.429 - hyperbilirubinémie
C23.550.444 - hyperplazie
C23.550.449 - hyperurikémie
C23.550.455 - hypovolémie
C23.550.470 - zánět
C23.550.513 - ischémie
C23.550.522 - leukoaraióza
C23.550.526 - leukocytóza
C23.550.537 - litiáza
C23.550.548 - malakoplakie
C23.550.568 - menstruační poruchy
C23.550.589 - metaplazie
C23.550.695 - svaly - slabost
C23.550.717 - nekróza
C23.550.722 - neointima
C23.550.727 - nádorové procesy
C23.550.737 - nervy - degenerace
C23.550.744 - ochronóza
C23.550.759 - polydipsie
C23.550.794 - retropneumoperitoneum
C23.550.823 - skleróza
C23.550.835 - šok
C23.550.863 - teratogeneze
C23.550.891 - vřed
C23.550.945 - jang - nedostatek
C23.550.972 - jin - nedostatek
Jevy a procesy
G05.180 - konsangvinita
G05.340 - geny - pořadí
G05.345 - genový pool
G05.365.590 - mutace
G05.365.590.029 - alely - nerovnováha
G05.365.590.060 - chybné párování bází
G05.365.590.175 - chromozomální aberace
G05.365.590.195 - kodon beze smyslu
G05.365.590.220 - DNA repetice - expanze
G05.365.590.265 - posunová mutace
G05.365.590.310 - geny - amplifikace
G05.365.590.320 - geny - duplikace
G05.365.590.335 - genom - nestabilita
G05.365.590.335.590 - mikrosatelitní nestabilita
G05.365.590.500 - mutace INDEL
G05.365.590.575 - mutageneze inzerční
G05.365.590.612 - mutační poměr
G05.365.590.675 - mutace bodová
G05.365.590.762 - sekvence - ztráta
G05.365.590.770 - sekvence - inverze
G05.365.590.835 - suprese genetická
G05.370 - genom - nestabilita
G05.380 - genotyp
G05.400 - heterosis
G05.695 - fenotyp
G05.697 - fylogeneze
G05.700 - ploidie
G05.910 - sympatrie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Arytmie

Poruchy srdečního rytmu (Arytmie) patří mezi nejčastější onemocnění srdce. Je výsledkem narušení tvorby či vedení elektrických vzruchů v převodním systému srdce. Většina arytmií nebývá nikterak vážná, ale jsou i takové,...

Anorexie

Nechutenství se odborně nazývá anorexie, což pochází z řeckého slova, které v překladu znamená absence chuti k jídlu. Pacient má k jídlu buď odpor, jídlo mu nedělá dobře, nebo necítí hlad. Nechutenství coby příznak...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování