chromozomální aberace

Narušení chromozomů (př. zlomy, translokace, inserce, inverze, delece, duplikace aj.) zjistitelné při cytogenetickém vyšetření, prokazují se u vrozených chorob či nádorů. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C23.550.210

Nemoci
C23.550.035 - akantolýza
C23.550.073 - arytmie srdeční
C23.550.081 - ascites
C23.550.113 - síňová remodelace
C23.550.145 - azotémie
C23.550.177 - kanálopatie
C23.550.210 - chromozomální aberace
C23.550.210.024 - abnormální karyotyp
C23.550.210.050 - aneuploidie
C23.550.210.110 - chromozomální nestabilita
C23.550.210.170 - chromozómy - zlomy
C23.550.210.182 - chromozómy - duplikace
C23.550.210.190 - chromozomální inverze
C23.550.210.430 - izochromozómy
C23.550.210.645 - nondisjunkce genetická
C23.550.210.702 - polyploidie
C23.550.210.760 - prstencové chromozómy
C23.550.210.870 - translokace genetická
C23.550.260 - smrt
C23.550.274 - dehydratace
C23.550.288 - nemoc
C23.550.291 - popis nemoci
C23.550.308 - dysbióza
C23.550.325 - emfyzém
C23.550.355 - fibróza
C23.550.362 - genom - nestabilita
C23.550.369 - glióza
C23.550.382 - granulom
C23.550.393 - poruchy růstu
C23.550.403 - hemolýza
C23.550.414 - hemoragie
C23.550.421 - hyperamonémie
C23.550.425 - hyperamylasémie
C23.550.429 - hyperbilirubinémie
C23.550.444 - hyperplazie
C23.550.449 - hyperurikémie
C23.550.455 - hypovolémie
C23.550.470 - zánět
C23.550.513 - ischémie
C23.550.522 - leukoaraióza
C23.550.526 - leukocytóza
C23.550.537 - litiáza
C23.550.548 - malakoplakie
C23.550.568 - menstruační poruchy
C23.550.589 - metaplazie
C23.550.695 - svaly - slabost
C23.550.717 - nekróza
C23.550.722 - neointima
C23.550.727 - nádorové procesy
C23.550.737 - nervy - degenerace
C23.550.744 - ochronóza
C23.550.759 - polydipsie
C23.550.794 - retropneumoperitoneum
C23.550.823 - skleróza
C23.550.835 - šok
C23.550.863 - teratogeneze
C23.550.891 - vřed
C23.550.945 - jang - nedostatek
C23.550.972 - jin - nedostatek
Jevy a procesy
G05.365.590 - mutace
G05.365.590.029 - alely - nerovnováha
G05.365.590.060 - chybné párování bází
G05.365.590.175 - chromozomální aberace
G05.365.590.175.024 - abnormální karyotyp
G05.365.590.175.050 - aneuploidie
G05.365.590.175.125 - chimérismus
G05.365.590.175.165 - chromozomální nestabilita
G05.365.590.175.175 - chromozómy - zlomy
G05.365.590.175.183 - chromozómy - duplikace
G05.365.590.175.190 - chromozomální inverze
G05.365.590.175.430 - izochromozómy
G05.365.590.175.595 - mozaicismus
G05.365.590.175.677 - polyploidie
G05.365.590.175.760 - prstencové chromozómy
G05.365.590.175.815 - chromozómy pohlavní - aberace
G05.365.590.175.870 - translokace genetická
G05.365.590.175.935 - uniparentální dizómie
G05.365.590.195 - kodon beze smyslu
G05.365.590.220 - DNA repetice - expanze
G05.365.590.265 - posunová mutace
G05.365.590.310 - geny - amplifikace
G05.365.590.320 - geny - duplikace
G05.365.590.335 - genom - nestabilita
G05.365.590.500 - mutace INDEL
G05.365.590.575 - mutageneze inzerční
G05.365.590.612 - mutační poměr
G05.365.590.675 - mutace bodová
G05.365.590.762 - sekvence - ztráta
G05.365.590.770 - sekvence - inverze
G05.365.590.835 - suprese genetická

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Arytmie

Poruchy srdečního rytmu (Arytmie) patří mezi nejčastější onemocnění srdce. Je výsledkem narušení tvorby či vedení elektrických vzruchů v převodním systému srdce. Většina arytmií nebývá nikterak vážná, ale jsou i takové,...

Anorexie

Nechutenství se odborně nazývá anorexie, což pochází z řeckého slova, které v překladu znamená absence chuti k jídlu. Pacient má k jídlu buď odpor, jídlo mu nedělá dobře, nebo necítí hlad. Nechutenství coby příznak...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování