hypertenze indukovaná těhotenstvím

Podmínkou u těhotných žen s vyšší hladinou systolického (> 140 mm Hg) a diastolický (> 90 mm Hg), krevní tlak alespoň dvakrát 6 hodin od sebe. Hypertenze komplikuje 8-10% všech těhotenství, obvykle po 20. týdnu těhotenství. Gestační hypertenze mohou být rozděleny do několika hlavních kategorií v závislosti na složitosti a přidružené symptomy, jako je otok, proteinurie, záchvaty, abnormality koagulace krve a jaterních funkcí.

Kód deskriptoru: C13.703.395

Nemoci
C13.703.039 - potrat spontánní
C13.703.141 - chorea gravidarum
C13.703.170 - gestační diabetes
C13.703.243 - fétus - odumření
C13.703.277 - nemoci fétu
C13.703.395 - hypertenze indukovaná těhotenstvím
C13.703.395.124 - eklampsie
C13.703.395.186 - HELLP syndrom
C13.703.395.249 - preeklampsie
C13.703.401 - smrt matky
C13.703.407 - ranní nevolnost
C13.703.420 - porod - komplikace
C13.703.560 - oligohydramnion
C13.703.590 - nemoci placenty
C13.703.610 - hydramnion
C13.703.844 - poruchy v puerperiu
C14.907 - nemoci cév
C14.907.489 - hypertenze
C14.907.489.330 - hypertenze maligní
C14.907.489.480 - hypertenze indukovaná těhotenstvím
C14.907.489.631 - hypertenze renální
C14.907.489.815 - hypertenzní retinopatie
C14.907.489.861 - maskovaná hypertenze
C14.907.489.907 - syndrom bílého pláště

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Eklampsie

Je život ženy i dítěte ohrožující stav, který ji může postihnout v průběhu těhotenství či v nejbližších minutách po porodu. Většinou je komplikací preeklampsie může se však objevit i bez předchozích obtíží. Jedná se...

Preeklampsie

Závažný zdravotní stav, který ohrožuje matku a dítě v době těhotenství. Onemocnění není přítomno v jiné době než v těhotenství, takže jej nemohou dostat muži ani ženy v jiném životním období. V těhotenství postihuje...

Potrat

Potratem je rozuměno předčasné ukončeno těhotenství, při němž embryo nebo plod umírá. Přesná definice v rámci českých zákonů zní: vypuzený plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je...

Hypertenze

Za arteriální hypertenzi označujeme stav opakovaného nebo přetrvávající zvýšení hodnot krevního tlaku nad 140/90 minimálně při dvou návštěvách. Hypertenze je nemoc plíživá, nebolestivá, ale potenciálně smrtící a její výskyt...

Cukrovka

Diabetes mellitus (cukrovka, cukrová úplavice, diabetes, diabetizmus; lat. Diabetes mellitus, zkratka DM) je hormonální onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémie) a poruchou metabolismu sacharidů...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování