Paliativní medicína

Paliativní medicína – zabývá se léčbou nevyléčitelných nemocných a umírajících. Snahou je zmírnit utrpení a zlepšit kvalitu života. Je nutný respekt a individuální přístup k pacientovi.

pletení a háčkování