První pomoc při bezvědomí

Jednou z nejčastějších zdravotních problémů, se kterou se můžete setkat u lidí, je bezvědomí. Jedná se o ztrátu vědomí a bdělosti. Při čemž člověk nereaguje na některé podněty od několika sekund po řadu let. Krátkodobé bezvědomí, v řádech několika minut, s nedostatečným okysličením mozku, se nazývá mdloba. Nejčastěji se s tímto zdravotním problémem setkáváme u dětí v pubertě nebo u těhotných žen.

Osoba v bezvědomí

Jak poznáte, že se na vás nebo na někoho z okolí chystá mdloba? V první řadě se nebudete cítit dobře, bude se vám motat hlava, budete mít mžitky před očima, budete bledí a může na vás vyrašit studený pot. Dále budete unavení a budou se vám podlamovat kolena. Před samotnou ztrátou vědomí můžete cítit nepříjemný pach, který se vám bude před každým kolapsem vracet. Pomalu se vám bude zužovat zorné pole a budete si připadat jako by někdo pomalu zhasínal. Když tuto fázi zachytíte včas, můžete se vyhnout samotné ztrátě vědomí tím, že si lehnete a zvednete nohy, jestliže nemáte možnost lehnout si, alespoň si sedněte a hluboko předkloňte hlavu a pomalu a hluboce dýchejte.

 

Příčiny bezvědomí

  • Poranění hlavy (otřes, zhmoždění)
  • Nedostatečné prokrvení mozku (infarkt myokardu, mozková příhoda, šok, dušení)
  • Poruchy mozku (epilepsie, nádor)
  • Metabolické poruchy (cukrovka, otravy)
  • Infekce, změny klimatu, velký stres či bolest

Dělení bezvědomí dle hloubky

  • Somnolence – postižený reaguje na oslovení a na bolestivé podněty (štípnutí, zatahání za ucho)
  • Sopor – postižený reaguje jen na bolestivé podněty, které jsou dělány silou (štípnutí, mačkání nehtu)
  • Kóma – postižený nereaguje na žádný podnět

První pomoc

Pokud jste svědkem nějakého bezvědomí neprodleně zavolejte ZZS, i kdyby postižený po probuzení tvrdil, že se mu to stává často. Je lepší nepodceňovat vážnost této poruchy. Může se jednat i o závažná onemocnění. Postiženého NIKDY nezvedejte! Vždy mu zvedněte nohy a počkejte až nabude úplného vědomí, poté jej pomalu posazujte. Zajistěte, aby se postižený dostal do stínu, kde bude dostatečný přísun kyslíku. Vyčkejte příjezdu ZZS. Jestliže postižený nedýchá zahajte neodkladnou resuscitaci.

Nebojte se poskytnout první pomoc, než se pokusíte o záchranu života nadechněte se a snažte se myslet na základní věci, nevymýšlejte složitosti, které vás kdysi učili ve škole. V jednoduchosti je krása a to platí i v první pomoci. Jestliže si nebudete vědět rady, při volání ZZS vám dispečeři vše srozumitelně povědí, nemusíte nic vědět, stačí jen vytočit tel. 155 a naslouchat.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování