První pomoc při krvácení

Krvácení je jedna z nejhorších věcí ohrožující náš život. Stačí jen malá nepozornost, dojde k porušení kožní integrity a člověk krvácí. Podle místa a hloubky porušení se dá zjistit prognóza přežití. Krvácení dělíme podle lokality postižení na zevní nebo vnitřní a podle poraněné cévy na tepenné, žilní nebo vlásečnicové.

první pomoc při krvácení

Mezi největším strašákem patří kombinace tepenného a vnitřního krvácení.

Zevní krvácení

Tepenné krvácení – vysoká možnost vykrvácení v případě poranění velkých tepen (krkavice, tříselná tepna). V prvních momentech krev vystřikuje z poraněné tepny, později už jen vytéká. Krev je světlá.

První pomoc v této situaci je co nejrychleji krvácející ránu stlačit (čistým kapesníkem, tričkem, obinadlem, prsty či celou rukou) zachování sterility je v tomto případě druhotný problém. Druhou rukou přivolejte pomoc nebo sami zavolejte na ZZS. Pokuste se poraněného položit. Jestliže nemáte s sebou tlakový obvaz, stlačujte ránu do příjezdu ZZS. Pokud se nejedená o krvácení na hlavě či krku, můžete druhou rukou použít tlakové body na končetině (tříslo na DK, vnitřní strana paže na HK). Zaškrtit lze jen v tom případě, že je s vámi ještě někdo. Vy trvale stlačujte ránu, kontrolujte vědomí postiženého. Jestliže krvácení není tak masivní, použijte obinadlo či co nejčistší kus látky a pevně uvažte. Stlačujte ránu, tlakový bod či použijte škrtidlo. Při ztrátě dýchání zavažte pevně ránu kusem oděvu nebo jiné látky a zahajte neodkladnou resuscitaci.

Žilní krvácení – není tak masivní jako tepenné, ale pokud se krvácení týká hlavních velkých tepen, člověk opět může vykrvácet. Krev je temně zbarvená a z těla nevystřikuje.

První pomoc se v zásadě nijak neliší od tepenného krvácení. Podle rozsahu a masivnosti postupujte i zde stejně. Použijte čistý kus látky, škrtidlo a nebo tlakový obvaz. Zabraňte krvácení všemi prostředky, které vás v dané chvíli napadnou.

Myslím si, že není potřeba zjišťovat zda se jedná o tepenné či žilní krvácení, důležité je, aby byla včas rána stlačena a zavolána ZZS. O ostatní se postarají kvalifikovaní záchranáři.

Vlásečnicové krvácení – vzniká při odřeninách nebo škrábnutí. Jedná se o malé krvácení, na které bude stačit náplast či jednoduchý obvaz.

Vnitřní krvácení

Toto krvácení se již nijak nemusí rozdělovat. Jedná se krvácení z vnitřních orgánů, které pouhým okem nevidíme. Má však pár základních příznaků (jedlá-li se o větší krvácení).

Příznaky vnitřního krvácení

malátnost, bledost, zrychlené dýchání, únava, spavost, stálé zívání, pocení, studené okrajové části těla. Při pádu se může objevit velký hematom (modřina) v oblasti břicha, jedná-li se o vnitřní krvácení do dutiny břišní.

Krvácení z fyziologických tělních otvorů

Dalším typem krvácení, může být krvácení z tělních otvorů, které jsou dobře prokrvené. Jedná se o krvácení z nosu, ucha, močových cest či konečníku. Toto krvácení rozhodně nepodceňujte, může se jednat o závažné onemocnění, které je potřeba léčit (rakovina, zánět, alergie, špatné srážení krve)

Krvácení z dutiny ústní – větší krvácení je potřeba zastavit a převést postiženého do nemocnice. Krev nikdy nepolykat (hrozí zvracení a větší poškození), posadit nemocného a přiložit na krvácející ránu čistý ručník či jiné oblečení.

Krvácení z nosu – nezaklánět hlavu!! nechte krev volně vytékat, pokud není krvácení masivní, krvácení za chvíli samo ustoupí. Jedná-li se o masivní krvácení, přiložte kus látky a vyhledejte lékařskou pomoc.

Krvácení z ucha – postiženého položte na krvácející stranu, dejte pod něj kus látky. Pokud je krvácení slabé za chvíli samo odezní, masivní krvácení řešte odjezdem do nemocnice. Jestliže je krvácení spojené s pádem na hlavu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo volejte ZZS.

Zvracení a vykašlávání krve – nepodceňujte, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo volejte ZZS. Může se jednat ,,jen“ o zánět nebo také jiné závažné onemocnění sliznice, ať už jícnu či průdušnice.

Krvácení z konečníku, močového měchýře a pohlavních orgánů – s ohledem na vaší zdravotní situaci a na masivnost krvácení postupujte následovně. Jestliže krvácíte poprvé a jedná se o větší krvácení vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Opět zde hrozí zánět, ale také rakovina či jiná onemocnění. Použijte vložku a jeďte do nemocnice.

Pro zajímavost

Při zlomeninách dochází také ke krvácení, zlomená kost může poškodit důležité cévy. Není radno toto podceňovat. Jestliže se jedná o zlomeninu paže, může být krvácení až 0.8 litru, u zlomeniny stehenní kosti je to až 2.5 litru a u zlomeniny v oblasti pánve až 5 litrů krve.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování