První pomoc při zlomenině

Nejčastějším projevem úrazu jsou zlomeniny kostí. Každá kost v lidském těle se může neopatrností zlomit a tím způsobit bolest, špatnou hybnost nebo další komplikace v podobě krvácení, poranění okolních tkání či orgánů. Při špatném srůstu kostí můžete mít trvalé následky v podobě špatné hybnosti, bolesti či jiného omezení. Proto je velice důležitá včasná diagnostika a hlavně léčba.

První pomoc při zlomenině
 

Rozdělení zlomenin

  • Otevřená zlomenina – zlomená kost poruší integritu kůže a svalů a vyčnívá na povrch
  • Zavřená zlomenina – zlomená kost není vidět a neporušila kůži
  • Zlomenina úplná či neúplná – rozlišujeme zda je kost zlomená zcela nebo je jen tzv. naštíplá.

Příznaky zlomeniny

  • Můžeme slyšet lupnutí či zvuk lámání,
  • v místě zlomeniny se objeví otok,
  • bolest,
  • deformace v místě zlomeniny (nepřirozené ohnutí končetiny),
  • skřípání a slyšitelné vrzání,
  • šok (hlavni při otevřené zlomenině nebo při polytraumatech).

První pomoc

Pokud to není nutné s postiženým a už vůbec ne se zlomenou kostí nehýbáme. Odtáhneme do bezpečí postiženého jen tehdy hrozí-li další úraz či jiné nebezpečí (autonehody, sesuv půdy, požár, atd.). Velice důležitá je fixace postižené končetiny, velice opatrná manipulace a co nejmenší pohyb. Nejlepší je dát horní končetinu do závěsu a dolní končetinu fixovat na třech místech k druhé noze a přivolat ZZS či dopravit postiženého do nejbližší nemocnice s RTG.

Nejčastější zlomeniny

Zlomeniny lebky, zlomeniny dolní i horní čelisti, zlomeniny žeber či hrudní kosti, zlomenina pánve, stehenní kosti či zlomeniny páteře – v těchto případech raději vždy volejte ZZS. U ostatních zlomenin záleží na individuálnímu případu.

V podstatě je úplně jedno jakou zlomeninu postižený utrpěl, důležité je zlomeninu včas diagnostikovat, zafixovat, uklidnit postiženého a dopravit jej k lékaři či přivolat ZZS.

Autor: Lucie Kliková, DiS

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara