Denzitometrie

Denzitometrie je vyšetřovací metoda určující hustotu a obsah minerálů v kostní tkáni. To vše se vyhodnocuje zejména na základě zjištěného množství kalcia v kostech. Tato vyšetřovací metoda je velmi rychlá, nebolestivá a nezatěžuje pacienta.

Denzitometrie

Týká se části těla

Denzitometrie se může provést i bez zvláštních příprav - pacient nemusí být nalačno a před samotným vyšetřením nemusí užívat ani žádné speciální léky.

Díky denzitometrickému vyšetření může lékař zhodnotit, jak vysoká jsou rizika zlomenin, ke kterým nejčastěji dochází v důsledku úbytku kostní tkáně, což je onemocnění známé jako osteoporóza. Denzitometrie se může provést i bez zvláštních příprav. Pacient tedy nemusí být nalačno a před vlastním vyšetřením nemusí užívat ani žádné speciální léky.

Indikace k vyšetření

K denzitometrickému vyšetření bývají ošetřujícím lékařem odesílání pacienti s těmito problémy:

 • Pacienti s osteoporózou,
 • Pacienti s anamnézou zlomeniny, která byla způsobena až příliš malou úrazovou silou,
 • Pacienti se zlomeninou obratle neúrazového původu,
 • Pacienti s dlouhodobě užívanáými léky s kortikoidy nebo nebo jinými léky, které snižují množství kostní hmoty,
 • Pacienti se zvýšenou funkcí příštitných tělísek nebo jinými chorobami spojenými s úbytkem kostní hmoty.
 • Ženy po menopauze, které mají další rizikový faktor jako je např. dědičnost, kouření, ženy po 65 letech, bolesti zad, poruchy štítné žlázy apod.,
 • Ženy po hormonální léčbě.

Postupy při vyšetření

Mezi prvotní vyšetření patří:

 • Osobní anamnéza - lékař se zeptá na současné i dřívější zdravotní potíže pacienta a na nemoci vyskytující se v rodině. Dále se zajímá o alergie, kouření, a zda je pacient s nějakým zdravotním problémem léčen a a jaké léky užívá.
 • Fyzikální vyšetření - v tomto případě vyšetřuje lékař pohledem, pohmatem a poslechem.
 • Laboratorní vyšetření krve - je velmi důležité pro zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta kdy se zjišťuje se hladina vápníku, hořčíku a fosforu v těle, dále krevní obraz, sedimentace a další indikátory umožňující určení rychlosti novotvorby a odbourávání kostní tkáně.
 • Rentgen páteře.

Denzitometr

Ke zjištění hustoty kostní hmoty slouží přístroj zvaný Denzitometr. V současnosti existují 2 typy tohoto zařízení.

 1. Centrální denzitometr sestává z velké ploché desky, na které pacient leží, a z pohyblivého ramene umístěného přímo na deskou. Zde se monitoruje hustota kostní páteře a pánevního pletence (kyčelní kost, stydká a sedací kost).
 2. Periferní denzitometr je menší a jeho velikost je srovnatelní s přibližnou velikostí menší krabice. V tomto případě vkládá pacient ruku nebo nohu do tohoto přístroje, kde se měří hustota kostí zápěstí, prstů nebo paty.

Ačkoliv přístroj pracuje na bázi rtg záření, jsou jeho hodnoty velmi nízké, a tak přístroj nemusí být umístěn ve speciálně chráněné místnosti.

Denzitometrické metody

Základními denzitometrickými metodymy jsou:

Rentgenová denzitometrie 

Standardním vyšetřením je tzv. dvouenergiová rentgenová absorpciometrie (DXA). Tímto vyšetřením se zjišťuje zcela přesná odlišnost kostní hmoty od okolní měkké tkáně. V praxi se měření hustoty kostní hmoty obvykle provádí ve dvou místech, což je většinou bederní páteř a horní část stehenní kosti.

Kvantitativní výpočetní tomografie (QCT)

Toto vyšetření umožňuje měřit objem kostní hmoty, kdy je nejčastěji vyhodnocován v oblasti hlavice stehenní kosti nebo bederní páteře. Tato metoda však pro vyšetřovaného představuje vyšší radiační zátěž.

Ultrazvuková denzitometrie

Ultrazvuková neboli tzv. kvantitativní ultrasonometrie (QUS) je založena na měření ultrazvukových vln ihned po jejich průchodu vyšetřovanou oblastí. Poskytuje informace nejen o množství kostní hmoty, ale i o struktuře a kvalitě kosti. Tento typ vyšetření však pro diagnostiku osteoporózy a sledování efektivity její léčby nestačí, a proto musí být tato metoda vždy posuzována v kombinaci s rentgenovou denzitometrií.

Údaje, které vyšetřením získáme, posuzuje radiolog. a výsledky pak odešle lékaři, jenž toto vyšetření předepsal.

Zdroj obrázku: wikimedia.org

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování