Mentální retardace

Mentální retardace může být příznakem následujících nemocí:

Patauův syndrom


pletení a háčkování