Modravé zbarvení kůže

Modravé zbarvení kůže může být příznakem následujících nemocí:

Defekt komorového septa

Fallotova tetralogie

Plicní embolie

Rozedma plic