Všeobecné praktické lékařství

Všeobecné praktické lékařství ‒ praktický lékař poskytuje komplexní péči, od prevence, pravidelných prohlídek, očkování až po léčbu mnohých nemocí, infekčních, s věkem spojených. Vyhodnocuje závažnost nemoci a odesílá dle zvážení na specializovaná pracoviště. Specialistou je praktický lékař.

Nemoci z oboru všeobecné praktické lékařství

pletení a háčkování