Konopné drogy, marihuana, hašiš

Konopné drogy patří do skupiny tzv. nepravých halucinogenů. Jedná se zejména o marihuanu, hašiš a hašišový olej. Halucinogeny výrazně působí na změnu kvality vědomí, psychiky, intenzity a hloubky prožívání a mají i značný vliv na smyslové vnímání, prožívání reality i sebe sama.

Cannabis - Konopí

Jak už název napovídá, patří mezi konopné drogy látky vyrobené z konopí, jako je především marihuana, hašiš a hašišový olej. Konopné drogy se na základě svých účinků řadí i mezi psychodysleptika, které výrazně ovlivňují změnu kvality psychické činnosti. Obě tyto drogy jsou produktem konopí setého (Cannabis sativa).

Popis a dělení konopných drog

Konopné drogy lze popsat a dělit následovně:

 1. Název drogy: Marihuana je lidově označována jako tráva, marjánka, zelí, joint, skunk aj., kdežto hašiš je lidově nazývaný jako haš, čokoláda nebo bahno.
 2. Vzhled, forma: Marihuana je směsí okvětních lístků a stonků rostliny, zatímco hašiš je konopná pryskyřice mající tmavě zelenou až hnědou barvu a hašišový olej je zase tmavá olejnatá tekutina.
 3. Způsob užívání: kouření - cigareta=„joint“ (čti džoint) nebo dýmka – hašiš, ústy v podobě jídla (pečiva, cukrovinek), pití čaje.

Účinky

Hlavní účinnou látkou je THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) a jeho účinky pokaždé závisí na množství obsaženém v konopném přípravku.

Účinky konopných drog způsobují zejména:

 • mírnou euforii,
 • zrakové halucinace,
 • emoční změny (nápadná veselost, ale i skleslost),
 • zpomalení reflexů,
 • zhoršení paměti schopnosti učení,
 • poruchy myšlení,
 • potíže se soustředěním,
 • zvýšená chuť k jídlu,
 • sucho v ústech,
 • zkreslené vnímání času,
 • zhoršená pohyblivost těla (rovnováha a jemná psychomotorická kontrola),
 • výrazné snížení reprodukční schopnosti u mužů.

Konopí se užívá buď kouřením, v jídle, vaporizací nebo jako extrakt. U nás v ČR je legální jen na lékařský předpis.

Konopí užívané pod dohledem lékaře nám může posloužit jako lék, kdežto dlouhodobé kouření marihuany, které si „ordinujeme“ my sami, je spojeno s mnoha riziky.

Zdravotní rizika

Mezi nejvýznamnější zdravotní rizika patří:

 • porucha koordinace pohybů,
 • úzkost, paranoia, panika, podezřívavé chování,
 • plicní onemocnění,
 • dušnost,  
 • zhoršení astmatu, 
 • zvýšená srdeční frekvence,
 • změna krevního tlaku,
 • zvýšené riziko u psychiatrických pacientů (relaps schizofrenie, paranoia),
 • negativní vliv na plodnost=snížení množství a mobility spermií, potlačení ovulace u žen,
 • při užívaní drog v těhotenství nízká porodní hmotnost dítěte,
 • ztráta motivace, potíže s učením a koncentrací.

Závislost na konopných drogách – léčba a svépomoc

Závislostí na marihuaně bylo v Česku postiženo 200 tisíc osob ve věku mezi 15-64 lety a z toho je vysoké riziko u asi 80 000 osob. Mezi laiky je rozšířen názor, že tyto konopné drogy nevyvolávají závislost, neboť se u nich nevyskytuje žádný odvykací stav neboli abstinenční příznaky.

Léčba závislosti na marihuaně

Dále uvedené léčebné postupy je dobré kombinovat dle okolností a individuálních potřeb. Tím se dosáhne větší efektivity léčby (Kadden a spol.,2007) a podobně jako u jiných návykových nemocí je i zde nutné dlouhodobé doléčování (Danovitch a Gorelick, 2012), protože dosahuje zlepšení výsledků léčby (Jungerman a spol.,2007).

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování