Pervitin

Pervitin neboli metamfetamin je droga nazývaná jako perník, piko, péčko, peří, párno nebo čeko. Jedná se o centrální sympatomimetikum, které patří mezi tzv. budivé aminy (stimulační látky zvyšující hladinu noradrenalinu, serotoninu a dopaminu v mozku). 

Pervitin

V ČR je pervitin jednou z nejrozšířenějších nelegálních drog s vysokou pravděpodobností vzniku závislosti. Popularita pervitinu je dána zejména pro jeho dobrou dostupnost a poměrně nízkou cenu. Na rozdíl od jiných návykových látek, jako je kokain nebo heroin, lze pervitin levně vyrábět v menších lokálních varnách.

Chemické vlastnosti

Pervitin se strukturou podobá o něco jednoduššímu amfetaminu, ale jinak je účinnějším psychostimulantem. Čistý má formu bílého mikrokrystalického prášku s nahořklou chutí a bez zápachu.  Látky, které jsou používány při domácí výrobě, mohou vyvolat fialové, žluté, namodralé ale i jiné zbarvení, což je dáno přítomností zbytkových produktů typu fosforu aj.

Skutečná čistota pouličního metamfetaminu se v Česku pohybuje mezi 45- 80%, ale tato droga bývá často ředěna různými látkami, např. mléčným cukrem, kofeinem, jedlou sodou a v horších případech i paracetamolem, omítkou, pesticidy či hnojivy.

Výchozí látkou k výrobě pervitinu je efedrin nebo pseudoefedrin a mimo jiné se používá i červený fosfor. Nedokonalým varem může výroba skončit již u meziproduktu, jehož toxické příměsi velmi zvyšují zdravotní rizika během užívání.

Závislost

Na rozdíl od opiátů jako je morfin, heroin, alkohol a sedativa nevede metamfetamin k rozvoji žádné fyzické závislosti, ale typické je pro něj riziko silné psychické závislosti, podobně jako kokainu. U heroinu zase rychle nastává somatický návyk s charakteristickými abstinenčními příznaky a u budivých látek je otázka vzniku návyku zcela individuální. Člověk velmi prahne po další dávce, což je způsobeno vyplavením několikanásobně většího množství dopaminu (=potěšení), než je mozek schopen uvolnit normálním způsobem.

Závislý jedinec tak ztrácí zájem o cokoliv jiného kromě drogy, avšak skutečně těžce závislí tráví čas zdlouhavými, neužitečnými činnostmi (demontáž elektroniky, psaní obsahově prázdných sáhodlouhých textů, zaobírání se paranoidními prožitky - kamery, tajné čipy, štěnice apod.)

Časové fáze mezi jednotlivými dávkami se pak postupně zkracují a kvůli narušení přirozeného systému mezimozku vyvstává i potřeba navyšování dávek a sklony ke zvláštnímu chování, úzkosti a paranoie.

Užívání

Nejčastějším způsobem užívání je nitrožilní aplikace, neboť účinek nastupuje téměř okamžitě. Šnupáním (sniffing) nastává účinek za 5-10 minut a při perorálním užitím pak do hodiny. V poslední době je v oblibě i kouření ze skleněné tyčinky. Dávky kolísají v rozmezí 50-250 mg, ale zkušení uživatelé si aplikují naráz až 500 mg.

Účinky

Pervitin působí jako psychostimulant a v CNS zvyšuje koncentraci mediátorů, jako jsou dopamin, noradrenalin a serotonin. Po odeznění jeho účinků vzniká nedostatek neuromediátorů, což vyvolává nepříjemný stav, označovaný jako „dojezd“, při němž uživatel upadá do deprese a pociťuje silné vyčerpání. Po užití pervitinu se dostavuje zrychlený proud myšlenek, euforie a vyšší schopnost soustředění.

Dále se urychluje psychomotorické tempo, zvyšuje se frekvence dýchání, což představuje intenzívní zátěž pro kardiovaskulární systém. Tím je způsobena hypertenze, tachykardie a arytmie. Organismus může sice pracovat až do úplného vyčerpání bez jakýchkoliv známek únavy a uživatel tak nemá potřebu jíst, pít ani spát, ale při dlouhodobém užívání často dochází ke vzniku halucinací, paranoii, stavu zmatenosti a neschopnosti se soustředit.

Projevy otravy

Akutní předávkování se může projevit následujícími stavy:

 • silné bolesti na hrudi,
 • neklid,
 • svalové křeče,
 • poruchy srdečního rytmu,
 • halucinace,
 • delirium,
 • až několikahodinové bezvědomí,
 • výrazná hypertenze,
 • reflexní hypotenze.
 • rozvoj epileptických záchvatů,
 • kolaps ledvin nebo dechového centra,
 • kóma.

Ambulantní léčba závislosti na pervitinu

Specifická ambulantní terapie závislosti na pervitinu představuje zcela inovativní přístup k léčbě této závažné drogové závislosti. Tato metoda je zaměřena na individuální potřeby každého pacienta a také jim poskytuje komplexní podporu a péči během celého rehabilitačního procesu.

Při terapii se pacienti zapojují do nejrůznějších aktivit a programů navržených tak, aby mohly podpořit jejich fyzické, duševní a emoční zdraví.

Mezi hlavní součásti této ambulantní terapie patří:

 • Závislost na pervitinu se dlouho považovala za obtížně léčitelnou, avšak díky novému přístupu k této terapii existuje přece jen nějaká naděje na úspěšné uzdravení. Specifická ambulantní terapie závislosti na pervitinu je prostředkem, jak opět získat kontrolu nad vlastním životem a vyprostit se z pout této drogy.
 • Pacienti mohou pracovat s terapeuty a odborníky specializujícími se na závislosti. Ti jim poskytnou pomůcky a dovednosti., které jsou nezbytné k tomu, aby se dokázali s úspěchem vyrovnat s pokušením a výzvami, jenž s sebou závislost na pervitinu přináší.

Díky kombinaci individuální terapie,skupinových setkání a pomocných programů mohou pacienti za krátkou dobu obnovit svou soběstačnost a znovu vstoupit do společnosti jako zdraví a šťastní lidé.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování