Poruchy čichu a chuti

Popis: Poruchy čichu a chuti
Kód diagnózy dle MKN-10: R43

Kapitola: XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Podrobnější diagnózy

Mohlo by vás také zajímat

Afázie

Afázie je poruchou tzv. fatických funkcí, kterými jsou porozumění mluvené a psané řeči, čtení, nazývání a vytváření spontánní a opakované řeči. V podstatě se tedy jedná o nemohoucnost používání řeči, chápání...

Ztráta čichu

Ztráta čichu (anosmie) je způsobena celou řadou příčin. Zpravidla se jedná o obyčejná postižení nosní dutiny, jež mohou napodobit funkci výstelky čichu. Jedná se především o různé typy rýmy, deviace nosního septa nebo...

Paranoia

Jedná se o závažné psychické onemocnění, které může vést až k absolutnímu vyčerpání a nemožnosti racionálně uvažovat. Postižený, který trpí nemocí zvanou paranoia, má bludy, myslí si, že je sledován, někdo jej chce zabít...

Apatie

Česky se tato nemoc označuje také jako rezignace či netečnost. Jedná se o psychickou poruchu kdy nemá jedinec zájem o své okolí ani o svoje zdraví. Zjednodušeně řečeno je mu všechno jedno, jedná se o nedostatek citů...

Halucinace

Velmi nepříjemný, život ohrožující stav, který se řadí mezi nejhorší psychické poruchy vnímání a myšlení. Jedná se o patologické vnímání okolí s přesvědčením, že jsou halucinace pravdivé. Tyto stavy mohou vést...