inzulinové kóma

Těžká hypoglykémie vyvolané velkou dávkou exogenního insulinu, což vede k bezvědomí nebo hlubokého stavu bezvědomí, z nichž jednotlivec nemůže být vzrušení.

Kód deskriptoru: C10.597.606.358.800.200.600

Nemoci
C10.597.606.358 - poruchy vědomí
C10.597.606.358.800 - bezvědomí
C10.597.606.358.800.200 - kóma
C10.597.606.358.800.200.100 - mozková smrt
C10.597.606.358.800.200.200 - kóma po poranění hlavy
C10.597.606.358.800.200.600 - inzulinové kóma
C18.452.394.984 - hypoglykemie
C18.452.394.984.492 - inzulinové kóma

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování