respirační insuficience

Selhávání dechových funkcí, při němž dýchací ústrojí není schopno zabezpečit dostatečnou výměnu plynů. Stav vedoucí v krvi pouze k poklesu parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi hypoxemii se označuje jako r. i. I. typu (parciální); dochází-li současně též k vzestupuoxidu uhličitého (hyperkapnii), jde o r. i. II. typu (globální). R. i. způsobují závažná akutní i chronická postižení plic nebo poruchy dýchání. I. typ spojený s hypokapnií bývá u chorob s postižením plicního parenchymu, např. ARDS, plicní fibrózy, pneumonie, plicního edému. Hypoxemie stimuluje dýchací centrum a zvýšená hyperventilace vede k současné hypokapnii. Progrese či vyčerpání může snižovat hyperventilaci, což se projeví vzestupem tenze oxidu uhličitého. II. typ (tj. hypoxemie kombinovaná s hyperkapnií) bývá zejm. u poruch alveolární ventilace (např. CHOPN, postižení hrudní stěny a pleurální dutiny, útlum dechového centra). Déle trvající hyperkapnie snižuje citlivost dechového centra, které je pak stimulováno zejm. současnou hypoxemií. Příznaky kromě základního onemocnění vyplývají z hypoxie tkání a event. hyperkapnie. U obou typů je narušena i acidobazická rovnováha. Léčba r. i. se kromě terapie příčiny soustřeďuje na dostatečnou oxygenaci a v těžších či akutních případech se provádí i dechová podpora. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C08.618.846

Nemoci
C08.618.020 - výšková nemoc
C08.618.085 - apnoe
C08.618.248 - kašel
C08.618.326 - dyspnoe
C08.618.490 - chrapot
C08.618.501 - hyperventilace
C08.618.659 - dýchání ústy
C08.618.846 - respirační insuficience
C08.618.846.093 - respirační acidóza
C08.618.846.185 - dýchací cesty - obstrukce
C08.618.846.414 - granulom laryngální
C08.618.846.565 - hypoventilace
C08.618.846.812 - respirační paralýza
C08.618.923 - sarkoglykanopatie
C08.618.961 - tachypnoe
C08.618.980 - dysfunkce hlasivek

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Uhlokopská pneumokonióza

Uhlokopská pneumokonióza je profesionálním onemocněním podmíněným dlouhodobou expozicí uhelnému prachu, jenž může obsahovat různou, většinou ne příliš velkou příměs oxidu křemičitého (SiO2). Etiopatogeneze a expozice Za...

Silikóza

Silikóza je druhem plicního onemocnění, jenž patří do skupiny tzv. kolagenních pneumokonióz. Jedná se o nemoc způsobenou vdechováním a následným usazováním prachu volných krystalů oxidu křemičitého (SiO2 ) v plicích, které...

Azbestóza

Azbestóza je závažné chronické onemocnění plic a dýchacích cest, jehož příčinou je dlouhodobé vdechování azbestových vláken. Příznaky azbestózy bývají mírné až závažné a obvykle se vyskytnou až po mnoha letech,...

Španělská chřipka

Španělská chřipka je označením celosvětové chřipkové pandemie, která probíhala v letech 1918-1920 a trvala tedy asi 2 roky. Byla způsobena virem chřipky typu A (H1N1). Úmrtnost na tuto pandemii je odhadována na 1 až 5 % celkové...

Faryngitida

Faryngitida je odborný název pro zánět hltanu. Jedná se o poměrně časté a nepříjemné onemocnění způsobené virovou nebo bakteriální infekcí způsobující bolest v krku. Jinak je to běžné banální onemocnění, které každým...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování