thymom

Nádor pocházející z brzlíku tkáně, obvykle benigní, a často zapouzdřený. I když je občas invazivní, metastázy jsou extrémně vzácné. Skládá se z jakéhokoliv typu thymu epiteliální buňky, jakož i lymfocyty, které jsou obvykle bohaté. Maligních lymfomů, které zahrnují, např. brzlík, lymfosarkom, Hodgkinova nemoc (dříve nazývaný granulomatózní thymom), by neměly být považovány za thymoma. (Od Stedman, 25th ed)

Kód deskriptoru: C04.557.435.850

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.435.075 - adenolymfom
C04.557.435.090 - pleomorfní adenom
C04.557.435.108 - adenomyoepiteliom
C04.557.435.110 - adenomyom
C04.557.435.135 - adenosarkom
C04.557.435.250 - karcinom adenoskvamózní
C04.557.435.290 - karcinosarkom
C04.557.435.295 - kompozitní lymfom
C04.557.435.380 - hepatoblastom
C04.557.435.500 - mezenchymom
C04.557.435.525 - nádor smíšený maligní
C04.557.435.585 - myoepiteliální nádor
C04.557.435.595 - Wilmsův nádor
C04.557.435.600 - nefrom mezoblastický
C04.557.435.675 - plicní blastom
C04.557.435.710 - rhabdoidní nádor
C04.557.435.850 - thymom
C04.588.894 - hrudník - nádory
C04.588.894.949 - thymus - nádory
C04.588.894.949.500 - thymom
C15.604.861 - thymus - nádory
C15.604.861.800 - thymom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc)

Mnohočetný myelom nebo také Kahlerova nemoc nazvaná po Ottu Kahlerovi, je zhoubné onemocnění kostní dřeně vznikající na základě nekontrolovatelného množení a dlouhodobého přežití plazmatických (myelomových) buněk v kostní...

Děložní myomy (leiomyomy)

Děložní myomy (leiomyomy) jsou nejznámějším a široce rozšířeným onemocněním, které ženám dokáže znepříjemňovat život, a někdy může být i velmi nebezpečné. ¨ Toto onemocnění postihuje více než 40 % ženské populace,...

Bazaliom

Bazaliom nebo také bazocelulární karcinom (lat. basalioma) je nejčastějším, zhoubným nádorovým onemocněním kůže. Pro postiženého jedince není přímou smrtelnou hrozbou, metastázuje jen vzácně a je poměrně snadno léčitelný....

Adenom hypofýzy

Adenom hypofýzy je nádorové, ale nezhoubné onemocnění endokrinní žlázy ­- podvěsku mozkového. Jedná se o jednu z nejdůležitějších žláz s vnitřní sekrecí. I když nádor není sám o sobě zhoubný, jeho následky mohou...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování