plicní blastom

Zhoubný novotvar plic se skládá hlavně nebo výhradně z nezralých nediferencovaných buněk (tj. výbuch formy) s malým nebo téměř žádným stromatu. (Od Stedman, 25th ed)

Kód deskriptoru: C04.557.435.675

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.435.075 - adenolymfom
C04.557.435.090 - pleomorfní adenom
C04.557.435.108 - adenomyoepiteliom
C04.557.435.110 - adenomyom
C04.557.435.135 - adenosarkom
C04.557.435.250 - karcinom adenoskvamózní
C04.557.435.290 - karcinosarkom
C04.557.435.295 - kompozitní lymfom
C04.557.435.380 - hepatoblastom
C04.557.435.500 - mezenchymom
C04.557.435.525 - nádor smíšený maligní
C04.557.435.585 - myoepiteliální nádor
C04.557.435.595 - Wilmsův nádor
C04.557.435.600 - nefrom mezoblastický
C04.557.435.675 - plicní blastom
C04.557.435.710 - rhabdoidní nádor
C04.557.435.850 - thymom
C04.588.894 - hrudník - nádory
C04.588.894.797.520 - nádory plic
C04.588.894.797.520.109 - bronchy - nádory
C04.588.894.797.520.237 - mnohočetné plicní uzly
C04.588.894.797.520.734 - Pancoastův syndrom
C04.588.894.797.520.867 - plicní blastom
C04.588.894.797.520.933 - plicní sklerotizující hemangiom
C04.588.894.797.520.966 - solitární plicní uzel

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Hodgkinova nemoc

Rakovinové onemocnění, které lze naštěstí velmi dobře léčit a jako jedno z mála i zcela vyléčit. Onemocnění má velmi dobré léčebné postupy a moderní medicína ví jak jej zvládnout. Hodgkinova nemoc postihuje nejčastěji...

Rakovina mízních uzlin

Lymfom – zhoubný nádor mízní soustavy, který může být velmi agresivní. Bohužel se stále neví proč vzniká a proč se nádorové buňky shlukují v mízní uzlině. Lymfom se dělí na tři základní typy onemocnění. Jedná se...

Non-Hodgkinův lymfom

V současné době nejdiskutovanější onemocnění v souvislosti s diagnostikou našeho známého zpěváka Karla Gotta. Co to vlastně ten Non-Hodgkinův lymfom je? Jaké jsou prognózy a dá se mu předcházet? V našem článku se dozvíte...

Hemangiom

Nezhoubný nádor, který se objevuje u novorozenců, vzniká po několika dnech od narození až do jednoho roku dítěte. Ve většině případů nepředstavuje žádné riziko, je označován spíše jako kosmetický problém. Při větším...

Maligní melanom

Agresivní a nejvíce rozšířený typ rakoviny, která může postihnout i vás. Z preventivních aspektů je tento nádor velice dobře rozpoznatelný a můžete jeho výskyt velmi snížit. Dodržování doporučení lékařů vás dokáží...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.