Bolest

Bolest je psychický stav, který vzniká v důsledku mimořádně silných nebo poškozujících účinků na organismus, ohrožujících jeho existenci nebo celistvost. Bolest je jedním z nejcennějších výsledků evoluce živočišného světa.

Bolest

Bolest má zvlášť velký klinický význam jako symptom poruchy normálního průběhu fyziologických procesů, protože celá řada patologických procesů lidského organismu se ohlašuje bolestivými pocity ještě před vznikem vnějších symptomů onemocnění.

Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému spojením procesů začínajících se v receptorech kůže nebo vnitřních orgánů, od nichž se impulzy speciálními drahami dostávají do podkorových systémů mozku, vstupujících do dynamické interakce s kůrově procesy ve velkých mozkových hemisférách.

Pociťování bolesti do jisté míry podléhá vlivu vyšších psychických procesů, které souvisejí s činností kůry a závisí na takových osobnostních rysů, jako je zaměřenost, přesvědčení, hodnotová orientace atd. Existují četné příklady o statečnosti, o schopnosti snášet bolest a nepoddat se jí, ale jednat podle vyšších mravních motivů, a naopak, o zbabělosti, o soustředění se na své pocity bolesti.

Detailní informace

Druhy bolesti

Bolest se pokládá za jednu z hraničních situací a rozdělujeme ji na dva hlavní typy:

Akutní bolest

Je způsobena náhlým poškozením pokožky, svalů, kostí nebo vnitřních orgánů. Dá se ztlumit analgetiky a po odstranění problému se již nevrací.

Chronická bolest

Chronická bolest je nebezpečnější a zatěžující. Trápí minimálně každého třetího staršího člověka a je soustředěna v nervových buňkách, které neustále dávají mozku signál, že existuje. Nemá žádný smysl, je destruktivní, delší dobu neutichá a způsobuje člověku utrpení. Je spojena s těžkými chorobami jako rakovina, ale i bez ní postihuje klouby, páteř a končetiny. Existuje i tzv. fantomová bolest, která může propuknout již 24 hodin po amputaci orgánu a vracet se může pravidelně.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování